Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 313

januari - februari 2024


Geraardsbergse wandtapijten, vooral, maar niet alleen verdures (deel 1)

De wandtapijtindustrie was in de Zuidelijke Nederlanden niet alleen een belangrijk economisch gegeven, maar ook van cruciaal belang voor de culturele uitstraling van onze gewesten in de 16de en 17de eeuw. De belangrijke weefcentra in onze omgeving waren Oudenaarde, Edingen en Geraardsbergen. Groenwerk of verdures waren het handelsmerk van onze regio, maar kort geleden is ook een groot Geraardsbergs tapijt ontdekt met een Bijbels tafereel van Gideon.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68) 


André Brocorens’ creatieve expressie in zijn ex Libris (deel 2)

Dirck SURDIACOURT

 Na de publicatie van ons artikel over de Geraardsbergse affichist André Brocorens, werden we aangenaam verrast door Julien Matthijs. Hij presenteerde ons twee prachtige ex libris, beide ontworpen door André Brocorens. Deze gepersonaliseerde boekplaatjes die de eigenaar van een boek aanduiden, zijn ware kunstwerken op zich en getuigen van het vakmanschap van Brocorens.

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Een nieuwe verkaveling in Moerbeke: Kamilleveld.

Louis DE COCK

Door de aanwezigheid van het spoorwegstation met de snelle verbinding naar Brussel groeide Moerbeke de jongste decennia uit tot een residentiële kern. De naam van de nieuwste verkaveling, Kamilleveld, tussen de Heuvelstraat en de Mijnwerkersstraat, verwijst naar een intussen teloor gegane landbouwactiviteit.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37) 


De spoorweg en het station in Moerbeke.

Louis DE COCK, Pierre DE RIJST

De industriële ontwikkeling van ons land in de tweede helft van de negentiende eeuw ging gepaard met de ontplooiing van een dicht spoorwegnet. Ook de aanleg van lijn 123 tussen Braine-le-Comte en Geraardsbergen paste in die context.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Verkeerswezen. Openbaar vervoer. Scheepvaart. Postwezen (656) 


Victor Jacobs uit Overboelare, pleitbezorger van de vernederlandsing van het rechtswezen.

Louis DE COCK

De vernederlandsing van het rechtswezen in Antwerpen was in grote mate te danken aan een in Overboelare geboren advocaat, die zich al in zijn Leuvense studententijd ontpopte als een vurig pleitbezorger voor de Vlaamse taal en cultuur.

Recht. Criminaliteit. Notariaat. (34) 


Kwartierstaten van de burgemeesters van Geraardsbergen en hun echtgenoten tijdens de burgerlijke democratie 1830-1921.

Freddy DE CHOU

2024 wordt het jaar van de verkiezingen. In juni trekken we met zijn allen naar de stembus voor de Europese, federale en gewestelijke parlementen en in oktober voor de provinciale en gemeentelijke raden. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar nog niet zo heel lang geleden mochten alleen mannen die vrij hoge belastingen betaalden, deelnemen aan de verkiezingen. Hevige politieke en syndicale strijd brachten na vele jaren hierin verandering. Thans hebben alle mannen en vrouwen het recht en de plicht zijn of haar gelijkwaardige stem uit te brengen.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354), Politieke partijen en bewegingen (329)