Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 303

mei - juni 2022


Bommen op Geraardsbergen 22 mei 1944

Rik VAN DAMME

Op 22 mei 1944 werd het station van Geraardsbergen aangevallen door Engelse vliegtuigen… maar de bommen misten hun doel en kwamen in de Gasthuisstraat terecht, in de omgeving van brouwerij Concordia en Hunnegem. Hierbij vielen 12 doden en een tiental gewonden. De oorzaak: de voorbereiding van de
landing in Normandië!

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Theodoor en Emile BRUYLANDT bouwers van automatische piano’s en orchestrions

Dirck SURDIACOURT

Toevallig vonden we op een Canadese website een verwijzing naar een orchestrion, een zelfspelend muziek- instrument, ontworpen om te klinken als een orkest of een band. Het ontdekte muziekinstrument was het werk van de Geraardsbergse meubelmaker Emiel Bruylandt.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68), Muziek (78), Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


De Penitentenstraat Van rustige winkelstraat met klooster tot drukke éénrichtingsstraat volgebouwd met appartementen (Deel 2)

Marc VAN LIEFFERINGE

Herinneringen uit onze kindertijd bieden ons wellicht een gekleurd of vertekend beeld van het buurtleven van toen, maar zijn nog vaak onze enige informatieve bron die het beeld en de sfeer kunnen opwekken van datgene dat allang verdwenen is. Jacques De Ro noteerde zijn jeugdherinneringen over de Geuzenhoek te Overboelare, Lucien Van Schoors over de Vesten, Rik Van Damme over de Oudenaardsepoort en de Bui.zemonstraat, Norbert De Smet over de ‘Gaas’ en Erik Reygaerts over de Abdijstraat, Oude steenweg en de Oudenbergstraat. Ditmaal beschrijft Marc Van Liefferinge de buurt waar hij zijn jonge levensjaren heeft doorgebracht.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047), Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


Het politiek en administratief personeel in Geraardsbergen tijdens de Franse periode 1794-1815 De institutionele hervormingen van kantons naar gemeenten (Deel 3 en slot: Het administratief en ander personeel 1800-1815)

Freddy DE CHOU

In dit laatste deel over het politiek en administratief personeel tijdens de Franse periode behandelen we het bestuurlijk en ander personeel gedurende het Consulaat en het Keizerrijk. Naast het stadsbestuur zijn er nog enkele openbare diensten waarvan we de werking en samenstelling hier bespreken. Ook het einde van de Franse overheersing komt aan bod.

9. ARCHEOLOGIE, BIOGRAFIE, GENEALOGIE, GESCHIEDENIS 


Terug van nooit weg geweest: het bermmonument

Johan FRANCOIS, Louis DE COCK

Je treft ze geregeld langs de wegen aan: (meestal) houten kruisjes, soms met een naam, een foto, een specifiek attribuut dat aan de overledene herinnert, een ruiker bloemen erbij… Vaak zijn ze bedoeld als herdenking van een verkeersslachtoffer, altijd een plotse dood… ergens onderweg. Het fenomeen lijkt de jongste jaren toegenomen maar nieuw is het niet. We geven enkele oudere voorbeelden uit onze regio.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047)