Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 301

januari - februari 2022


Het politiek en administratief personeel tijdens de Franse periode in Geraardsbergen 1794-1815 – De institutionele hervormingen van kantons naar gemeenten. Deel 1: De periode 1794 – 1799

Freddy DE CHOU

Op het ogenblik van de tweede Franse inval in 1794 zijn de Zuidelijke Nederlanden verbrokkeld in een wirwar van kasselrijen, heerlijkheden, vrijheden, dorpen, steden en parochies. Voor de Franse overheid met haar strikte centralisatiepolitiek is een nieuwe territoriale indeling met een eenduidig beheer een gemakkelijke manier om de versmelting met Frankrijk te doen verlopen.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354), Politieke partijen en bewegingen (329) 


Onder den Aambaarg – Onder de Oudenberg: de Oudenbergstraat

Erik REYGAERTS

Mijn prille jeugdjaren beleefde ik tussen 1965 en 1976 om en rond de Kluu sterstroe te (nu Abdijstraat). In vorige artikels werd het leven in deze straat tijdens deze jaren beschreven en ook van de aansluitende Oude Steenweg. De reeks wordt nu verdergezet met de Oudenbergstraat en de Muur.

9. ARCHEOLOGIE, BIOGRAFIE, GENEALOGIE, GESCHIEDENIS 


Uuërt! Broekoeërt spiltj het jachthoorngeschal van Arthur Broeckaert.

Dirck SURDIACOURT

Dr. Arthur Broeckaert was een virtuoos jachthoornblazer. Tijdens onze gesprekken in 2012 met dr. Arthur Broeckaerts weduwe Giuditta Riet, vertelde ze dat na de Tweede Wereldoorlog in het gezin een nieuwe dynamiek ontstond waarbij het sociale leven van de dokter steeds meer buiten Geraardsbergen lag.

Muziek (78) 


Ik moest er van wùlgen: Naschrift.

Jan COPPENS

Het artikel ‘Ik moest er van wùlgen’ heeft geleid tot enkele reacties vanuit beide kampen. Opmerkelijk is dat mensen die wùrgen zeggen er steeds aan toevoegen dat ze wùlgen (met L dus) nog nooit gehoord hebben. Het andere kamp kent wel wùrgen, maar zal het niet gebruiken in de betekenis ‘braakneigingen hebben, kokhalzen’, ze denken hierbij aan ‘iemand de keel dichtknijpen’. We geven enkele reacties.

8. TAALKUNDE, LITERATUUR, Dialect (800/87) 


Het raadsel van de vliegende bom in Ophasselt

Guy WATTEZ

Vanaf maart 1944 tot eind maart 1945 vallen bijna dagelijks V-bommen1 op Belgisch grondgebied. Het overgrote deel treft Antwerpen. Ook de streek rond Geraardsbergen wordt niet gespaard. Zo komt er een ‘vliegende bom’, met als doelwit Antwerpen, verkeerdelijk neer nabij de Gapenberg in Ophasselt. Bij de ontploffing komt een kind van vijf om het leven.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Tiens! Zat er Congotabak in de Geraardsbergse sigaren?

Dirck SURDIACOURT

In 1910 onderneemt gewezen volksvertegenwoordiger Vincent Diericx een avontuurlijke reis naar het pas gestichte Belgisch-Congo. In die tijd was Geraardsbergen bekend om zijn sigaren- en lucifersnijverheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Diericx in zijn reisverslag Dwars door Congoland aandacht schenkt aan een mogelijk afzetgebied in de kolonie. Dat de kolonie sigarentabak kan leveren aan Geraardsbergse sigarenfabrikanten is wellicht bij hem nooit opgekomen.

Genotsmiddelenindustrie (663)