Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 299

september - oktober 2021


De vijf kastelen van Schendelbeke

Freddy DE CHOU

In het boek ‘Het historisch landschap in Schendelbeke. Natuur en mens modelleren het landbouwdorp besteedt de auteur veel aandacht aan de natuurlijke en culturele elementen die het landschap hebben bepaald. Zo komen in de studie, bij de ingrepen van de mens, de landschappelijk dominerende gebouwen aan bod: de kerk, de molens en de versterkte hoeven en kastelen.

9. ARCHEOLOGIE, BIOGRAFIE, GENEALOGIE, GESCHIEDENIS, Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68), Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63) 


Martinus Van Dijck (1675- 1759): koster-landmeter uit Moerbeke en auteur van “Preuve der landt-meters”

Bart MERCKAERT

In 1714 verscheen bij de gereputeerde Brugse drukker Pieter Vande Cappelle “Preuve der landt-meters”, een handboek over landmeetkunde geschreven door de Moerbeekse koster en ‘gesworen landmeter’ Martinus Van Dijck. Het boek bundelt alle theoretische en praktische kennis waarover een landmeter bij het begin van de 18de eeuw moest beschikken en wordt daarom beschouwd als een belangrijk werk in de geschiedenis van de landmeetkunde.

Algemene geschiedenis (94) 


Victor Clarot – tot in de kist progressist

Jacques DE RO, Wim THIENPONT

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Jacques De Ro (†). In zijn boeken en artikels vond ik heel wat informatie, met zijn toestemming neem ik één en ander over. Ik wil hem langs deze weg postuum danken voor zijn vriendelijke hulp. In dit artikel belichten we de figuur van Victor Clarot. Gedurende zijn korte leven nam hij een unieke plaats in in het politieke en journalistieke wereldje van Geraardsbergen.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394), Politieke partijen en bewegingen (329) 


Baat het niet, het schaadt ook niet… – Krachtig Gebed van Keizer Karel

Louis DE COCK

Het Krachtig Gebed van Keizer Karel is al eeuwenlang een populaire tekst die via bidprentjes verspreid wordt of, om hem extra kracht te geven, met de hand overgeschreven. In Geraardsbergen doken tot dusver twee versies op die in de wetenschappelijke literatuur nog niet aan bod kwamen. We gingen op onderzoek naar de herkomst van deze merkwaardige documenten.

2. GODSDIENST, THEOLOGIE, Liturgie (264)