Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 298

juli - augustus 2021


Mensen! Onze Lieve Vrouw is hier geweest… Deel 2: Berthonia Holtkamp blijft volk trekken tot de dwaasheid toeslaat

Dirck SURDIACOURT

De verschijningen van O. L. Vrouw aan Leonie Van den Dyck houden abrupt op als Berthonia Holtkamp in Onkerzele verschijnt. Bij haar eerste bezoek op 19 oktober had deze vrouw al meteen een eerste verschijning. Bij haar tweede bezoek op 31 oktober opnieuw. Zonder veel poespas trekt zij de verschijningen naar zich toe. Merkwaardig is dat O. L. Vrouw die zelfde dag afscheid nam van Leonie. Wie was Holtkamp die uit het niets in Onkerzele de scepter komt zwaaien?

2. GODSDIENST, THEOLOGIE 


Boek in de kijker: De Processie van Plaisance – De relieken en het schrijn van Sint-Bartholomeus

Jan COPPENS

In dit kleurrijke kijk- en leesboek, gepubliceerd naar aanleiding van de 500ste rondgang van de Processie van Plaisance, beschrijft Jan Coppens niet alleen de geschiedenis en de evolutie van deze “Leutigen Ommegang” die ontstond na het overbrengen van de relieken van de H. Bartholomeus vanuit Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen, maar ook die van de kermis in de Oudenbergstad. Uitgebreid en grondig onderzoek dienaangaande bracht verrassende nieuwe feiten aan het licht. Naast de ruime collectie schitterende kermisaffiches en talloze oude en nieuwe foto’s wordt, voor het eerst, ook het oud bronnenmateriaal waaronder oude handvesten gepubliceerd.

2. GODSDIENST, THEOLOGIE, Heiligen en heiligenverering (235), Parochiewezen. Kerkbestuur en –organisatie (262) 


Mijn dorp, ik weet nog hoe het was ‘Nederboulare -De Riep’

Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Dialect (800/87) 


Uit Viane en Moerbeke: lotelingen voor Napoleon

Louis DE COCK

Precies 200 jaar geleden stierf Napoleon in ballingschap op het eiland Sint-Helena. Zijn militaire campagnes hadden een bepalend effect tot in de huiskamers van onze regio: om zijn legers te vormen rekruteerde hij via loting contingenten jonge mannen. Tien jonge mannen uit Viane en Moerbeke schoten er het leven bij in.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


150 Jaar Katholieke Kring Deel 4: De Eendracht tussen restauratie en vernieuwing

Dirck SURDIACOURT

De katholieke partij, die zich nu CVP noemt, ziet zichzelf los van de katholieke Kerk. Politiek eist de middenstandsbond haar electorale plaats op. De Eendracht positioneert zich steeds meer als dienstverlener in het belang van de politieke doelstellingen van de partij. Anderzijds focust het bestuur zich op de uitbating van de gelagzaal. Behalve de verbouwingswerken midden de jaren zestig, rapporteert de vzw tot op vandaag hoofdzakelijk over de financiële uitbating van het café en de zalen. Na jaren stopt De Eendracht de uitbating in eigen beheer door het aanstellen van een gerant.

2. GODSDIENST, THEOLOGIE 


BIBLIOGRAFIE Gerardimontium 2020

Jan COPPENS

Bibliografie Gerardimontium 2020

Bibliografieën (013)