Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 297

mei - juni 2021


Mensen! Onze Lieve Vrouw is hier geweest… Deel 1: Marie Leonie Van den Dyck

Dirck SURDIACOURT

Na de zomer van 1933 komt katholiek Vlaanderen in de ban van een reeks Mariaverschijningen in Onkerzele. Niet alleen Belgische kranten, in het bijzonder De Standaard, hebben belangstelling, ook de rooms-katholieke
kranten in Nederland volgen met een zekere achterdocht deze verschijningen maar zijn minder goedgelovig en meer terughoudend dan deze in het katholieke Vlaanderen. Onkerzele is het eerste Vlaamse plaatsje, waar de 58-jarige Leonie Van den Dyck beweert de Mariafiguur te hebben gezien. Haar verklaringen brengen een toenemende volkstoeloop teweeg, die gepaard gaat met spottende protestbetogingen, niet alleen van niet-gelovigen maar ook van katholieke zijde. Dit belet niet dat er duizenden nieuwsgierigen naar Leonie Van den Dyck komen zien, in de hoop deelgenoot te zijn van de visioenen.

Moderne geschiedenis (94.034), Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


Merkwaardige microtoponiemen in de regio Zarlardinge – Ghoy – Everbeek Deel 2: bosbouw en het -ētum suffix

Chris CLAUS

Sommige toponiemen bestaan uit een plantnaam, meestal een boomsoort, gevolgd door een collectiefvorm. Het zijn relicten van bosbouw in de middeleeuwen.

Toponymie (801.311 ) 


150 Jaar Katholieke Kring Deel 3: De Eendracht in de crisis van de jaren 1930 en tijdens de oorlog

Dirck SURDIACOURT

De werking van De Eendracht wordt sterk beïnvloed door de grondige verbouwing van het pand in een periode van economisch crisis. De opkomst van Rex en het VNV lijken volgens de verslagen van De Eendracht geen invloed te hebben op de werking van de Kring. De Belgische frank is ondertussen gedevalueerd en het is onduidelijk wat de toekomst zal brengen. De Eendracht heeft geen andere plannen dan voortdoen zoals ze bezig is.

Christelijke, religieuze orden (271) 


Romeinse bewoning en landindeling in Schendelbeke Ooievaarsnest

Freddy DE CHOU

Vooraleer in 2013 de vergunning voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ‘Schendelbeke Ooievaarsnest’ kon worden gegeven, moest eerst een archeologische prospectie van het terrein plaatsvinden. Tijdens de opgraving zijn resten blootgelegd aan een perceleringsyteem uit de Romeinse tijd, drie bijgebouwen en enkele clusters afvalkuilen.

Biografie. Prosopografie. (929), Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37) 


Paul Wattez, werkweigeraar en weggevoerde voor de verplichte arbeid, 1940-1945

Guy WATTEZ

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er in Duitsland een schrijnend tekort aan arbeidskrachten en worden tienduizenden landgenoten verplicht tegen hun zin te gaan werken voor de Duitse oorlogseconomie.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)