Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 293

september - oktober 2020


Chantillykant – Erfgoed van Geraardsbergen

Ingrid LEWYLLIE

Geraardsbergen was in de 19de eeuw internationaal bekend voor de productie van de zwarte zijden kant. Deze kantsoort werd gebruikt voor de vrouwenkleding. Verschillende kantwerksters klosten een strook van het geheel. De stukken werden later aan elkaar gezet. Rond 1873 raakt Chantillykant echter uit de mode.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68), Textiel (677) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Kruisstraat Moelenhoek, Salaerdinge.’

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Bellarminus Van Der Bruggen – De eerste socialist van Geraardsbergen

WIm Thienpont

De geschiedenis heeft ons weinig namen nagelaten van socialistische pioniers die zelf nog in fabrieken, mijnen of op het land werkten. In Geraardsbergen kennen we er wel zo een: Bellarminus Van Der Bruggen. Ik doe hier een poging om zijn verdienstelijk leven te schetsen.

Ambachten. Coöperaties. Economische organisatievormen (334), Vakbeweging. Lonen. Arbeid. Werkgelegenheid (331) 


Twee merkwaardige portretten van de hand van de Geraardsbergse portretschilder Charles Louis Saligo ontdekt

Jacques DE RO, Rik VAN DAMME

De Geraardsbergse kunstschilder Charles Louis Saligo (1803-1874) kreeg in 1850 de opdracht om het portret te schilderen van Jean Léonard de Malander (1818-1888), de gemeentesecretaris van Ronse en zijn echtgenote Marie Amélie Dupont (1806-1887). De schilder is erin geslaagd om in beide portretten de burgerlijke waardigheid een bezonken uitstraling te geven.

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Het hof van de Sint-Adriaansabdij in Schendelbeke – Een bijdrage tot de geschiedenis van een landbouwdorp – Deel 2 en slot: Het einde van het domein en de nationale verkopen van de goederen

Freddy DE CHOU

Het jaar 1733 is een keerpunt in de uitbating van het Sint-Adriaanshof in Schendelbeke. De hofstede, hoeve en grond, is volledig private eigendom geworden van Adriaan II Droesbeke en ontsnapt aan elke controle van de abdij. Het domein, intussen 53 ha landbouwgronden in Schendelbeke, Onkerzele en Nederboelare, geraakt niet meer in zijn geheel verpacht en zal worden uitgebaat door diverse pachters. Dit blijft zo tot de Franse periode wanneer het volledige bezit van de abdij in beslag wordt genomen en daarna verkocht als nationaal goed.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63) Het verhaal van mijn ervaringen als KRO bij de Infanterie tijdens de Koude Oorlog (1 augustus 1962 – 26 oktober 1963) – Deel 4 & slot: de laatste maanden wegen het zwaarst

Rik VAN DAMME

“Voor mij was het goed maar ook genoeg geweest…”. Met deze laatste zinsnede uit mijn legerverhaal wil ik het vierde en laatste deel beginnen; de laatste maanden bij de Grenadiers waren extra zwaar: een opgedreven training voor de wedstrijd stormfuseliers met schietkampen in Leopoldsburg en Unna, compagnietesten, en daarenboven nog oefeningen met scherp in het kamp van Sennelager. Gelukkig zorgden de bataljonsfeesten voor een vleugje ontspanning. Ook hier wogen dus de laatste loodjes het zwaarst zoals uit dit laatste deel zal blijken.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)