Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 289

januari - februari 2020


De dikken van de Dender – Het verhaal van de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving – Deel 4 en slot: de trekpaardenfokkers in Geraardsbergen en omgeving

Freddy DE CHOU

We vervolgen het relaas van de hengstenhouders in de streek van Geraardsbergen. Hierbij besteden we iets meer aandacht aan de belangrijke familie Vanderschueren.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Grimminge. – De Dorpstraat’

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Speuren naar Geraardsbergse turfwinningen

Eric COSYNS

Eeuwenlang was hout de belangrijkste brandstof en werd het voor talrijke andere toepassingen gebruikt. De druk op de houtvoorraad van de bossen en houtkanten was dan ook bijzonder hoog. Bovendien was er onder demografische druk een voortdurende landhonger. Naast verbeterde landbouwtechnieken konden alternatieve energiebronnen de drang om bos te rooien en het hout te oogsten temperen. De koudeperiode rond 1701 gaf waarschijnlijk extra impulsen aan de zoektocht naar andere energiebronnen. Feit is dat de sporen van lokale turfwinning vooral in de 18de eeuw zijn te situeren.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


De Nieuwstraat – Van drukke winkelstraat tot rustig woonerf (deel 1)

Olav GEERTS

In 1978 verhuisden Olav Geerts en zijn vrouw Ingrid naar de Nieuwstraat.
In deze artikelenreeks geeft hij een beschrijving van de geschiedenis van deze vroegere winkelstraat en haar bewoners..

Volkskunde (39) 


‘Portretten in photographie of lichtteekeningen’ – Leopold Broekaert, de eerste portretfotograaf van Geraardsbergen

Jacques DE RO

We staan er niet meer bij stil… even de smartphone richten naar bijvoorbeeld de persoon, het voorwerp of het landschap en met één ‘fingertouch’ staat meteen het gekozen beeld op je scherm. Foto gelukt! Of toch niet, dan maar meteen ‘deleten’. Ooit was het anders. De ontstaansgeschiedenis van de fotografie is op zich een boeiend verhaal van menselijk vernuft, een onvoorstelbaar avontuur dat uiteindelijk heeft geleid tot de alles overheersende beeldcultuur die we vandaag kennen. Ook in Geraardsbergen is men al vroeg in dat avontuur gestapt, dankzij een inwijkeling: Leopold Broekaert.

Fotografie (77)