Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 281

september - oktober 2018

Gerardimontium 281

Het ontstaan van Geraardsbergen – Deel 2 : nederzettingsstructuren in de 11de eeuw

Chris CLAUS

Geraardsbergen is een van de weinige steden waarvan het ontstaan gedocumenteerd is in archivalische bronnen. Paradoxaal genoeg circuleren er verschillende hypotheses over de precieze omstandigheden van de stichting van de stad. Was er één groot Boelare, dat werd opgesplitst door de komst van de stad? Wat was de geografische omschrijving van het allodium dat de graaf kocht? Was Gerald de heer van Hunnegem, of is hij veeleer een mythologische figuur? Welk deel van het allodium werd in leen gegeven aan de heer van Boelare? Bestond er al een nederzetting, Geraardsbergen genaamd, vóór de stichting van de stad?
In deze bijdrage formuleren we antwoorden op deze historische vragen. We onderzoeken de 11de eeuwse nederzettingsstructuren in onze regio en we proberen ze geografisch te reconstrueren.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


Al de Gaas – Jeugdherinneringen van Norbert De Smet

Norbert DE SMET

Herinneringen uit onze kindertijd bieden ons wellicht een gekleurd of vertekend beeld van het buurtleven van toen, maar zijn nog vaak onze enige informatieve bron die het beeld en de sfeer kunnen opwekken van datgene dat allang verdwenen is. Jacques De Ro noteerde zijn jeugdherinneringen over de Geuzenhoek te Overboelare in 2015, Lucien Van Schoors over de Vesten
en Rik Van Damme over de Oudenaardsepoort in 2016. Ditmaal beschrijft Norbert De Smet de ‘Gaas’, de buurt waar hij zijn jonge levensjaren heeft doorgebracht.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Getekend Verleden – Het Volkshuis

Jacques DE RO, Nadine PADUART

Architectuur (72) 


Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970 – Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente – Deel 4: De burgerlijke democratie 1895-1921

Freddy DE CHOU

We zetten de artikelenreeks over de politieke geschiedenis van Overboelare verder. Met het verhaal van de opeenvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1895 tot 1921 zijn we beland bij de periode van het algemeen meervoudig stemrecht. De strijd tussen katholieken en liberalen woedt nu op alle fronten; er ontstaat zelfs een kleine schooloorlog.

Verkiezingen (324)