Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 280

juli - augustus 2018

Gerardimontium 280

Het ontstaan van Geraardsbergen. Deel 1 : de verwerving van Rijks-Vlaanderen

Chris CLAUS

Naar aanleiding van het jubileum “950 jaar stadskeure” verschenen al een aantal bijdragen rond de stichting van de stad Geraardsbergen. Met deze artikelenreeks over het ontstaan van de stad zullen we bronnen uit verschillende disciplines herlezen en opnieuw interpreteren. We schenken ook ruim aandacht aan de context waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. In onze eerste bijdrage behandelen we de directe aanleiding tot de stichting van Geraardsbergen: de annexatie van het gebied tussen Schelde en Dender door de graven van Vlaanderen.

Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


Het leven van een Geraardsbergse kapitein van de Franse Huzaren 1776-1813

Jean-Louis RENS

Over Joseph Lucas Rens werd in Geraardsbergen op het einde van de 18de eeuw verteld dat hij kapitein van de Franse Huzaren was geweest. In deze bijdrage vernemen we meer over zijn loopbaan en de veldslagen die hij had meegemaakt.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


De ontdekking van een geborduurde strook uit 1690-1710 in de pastorij van Idegem

Hugo DE HENAU, Jacques DE RO, Wim MERTENS

De ontdekking van een geborduurde strook met vier religieuze scènes uit eind 17de begin 18de eeuw in de pastorij van Idegem betekent een belangrijke aanwinst voor het kunstpatrimonium van de stad Geraardsbergen.

Kunst – algemeen (7) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Op Hasselt. – Plaats’

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Deel 3: de burgerlijke democratie 1869-1894

Freddy DE CHOU

In een zestal publicaties bekijken we de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de periode van het cijnskiesstelsel. Eerst volgen we de verschillende wijzingen aan het gemeentestemrecht. Daarna komen de opeenvolgende verkiezingen aan bod en volgen we de evolutie in het kiesgedrag.

Verkiezingen (324)