Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 253

januari - februari 2014

Gerardimontium 253

De Aanbidding der Wijzen, een topwerk in de National Gallery (Londen) geschilderd door Jan Gossaert voor de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen. Een analyse

Jan COPPENS

Aansluitend bij de voorgaande bijdrage, volgt de auteur nu de onderzoekers die door middel van infraroodtechnieken het ontstaansproces van dit paneel belichtten. Tijdens hun onderzoek ontdekten ze dat Gosssaert misschien samengewerkt heeft met Gerard David.

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Over wapenkunde en blazoenen (Binnenkrant)

Marc VAN TRIMPONT

Bijdrage over het blazoen van Gerardimontium naar aanleiding van het verschijnen ervan op de cover van ons tijdschrift. Aandacht gaat even ook naar de geschiedenis van de heraldiek en naar de wettelijke regelgeving terzake evenals naar enkele wetenswaardigheden. Bij wijze van slot wordt het oude wapen van de graven van Vlaanderen toegelicht.

Heraldiek (929.6) 


De Katholieke Vlaamse Burgersbond van Geraardsbergen onder leiding van Frans Baisier, 1894-1914

Dirck SURDIACOURT

De oprichting van deze vereniging is belangrijk omdat ze de geleidelijke participatie in het politieke gebeuren bewerkstelligde van een vooralsnog politiek onmondige groep, namelijk de kleine burgerij in de steden. Later wordt deze stroming middenstand genoemd.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


‘Koekjes uit Geraardsbergen’. Uit de bakkersoven van de families Van Lul-Paquay-Capéau

Jacques DE RO

Hoewel Geraardsbergen bekend staat voor zijn mattentaarten, maakte het tijdens de belle époque ook furore tot ver buiten de stadsgrenzen, met heerlijke biscuits, een lekkernij bij een kopje koffie of thee.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68) 


In de nasleep van de 2de Wereldoorlog. Bomaanslagen in Geraardsbergen (mei-december 1945)

Marc VAN TRIMPONT

Op 3 september 1944 kon Geraardsbergen herademen want er was een einde gekomen aan de Duitse bezetting. Maar pas waren de eerste tekenen naar het herstel van een normaal leefklimaat merkbaar of er verscheen een nieuwe onweerswolk dreigend aan de horizon. Aan minstens 6 panden in de Oudenbergstad werd een bom geplaatst en tot ontploffing gebracht.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)