Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 242

maart - april 2012


Sporen uit het verleden. Waarnemingen tijdens de renovatiewerken van de Dierkosttoren in 2009

Johan FRANCOIS

De auteur kon de werkzaamheden m.b.t. de restauratie van de Dierkost van op de eerste rij volgen, wat hem in staat stelde via een tiental waarnemingen terug te gaan in het verleden van deze toren.

Archeologie (902) 


De ‘Liberale Kring’ in de steigers. Geschiedenis en kunsthistorische verkenning van het voormalige bankhuis Spitaels op de Markt te Geraardsbergen. Deel 1: Van bankhuis tot partijgebouw

Jacques DE RO

In deze bijdrage maakt de lezer kennis met de familiale, socio-economische en politieke achtergrond van de bouwheer en diens opvolgers in het bestuur van de bank. Voor deel 2, zie volgnummer 211 bij auteur Rik van Damme.

Architectuur (72) 


’t Giesbaargs onder de loepe. “G’èt ga veel toepee!”

Jan COPPENS

Over de herkomst en de betekenis van het Giesbaargs woordje “toepee”.

Dialect (800/87) 


Geraardsbergen ten tijde van Lodewijk XI en zijn rivaal Karel de Stoute. Deel 1: Een rampzalige periode voor Geraardsbergen. De abdij behoudt haar invloed en ontvangt hoog bezoek

Ivo MARIEN

Wie iets of wat vertrouwd is met de geschiedenis van Geraardsbergen, weet dat Lodewijk XI er minstens drie keer op bezoek kwam, eerst als dauphin en vervolgens als koning van Frankrijk. Ook de hertogen van Bourgondië deden Geraardsbergen aan. Maar wie zijn deze vorsten en wat hebben ze betekend voor de stad Geraardsbergen? In deze tweedelige bijdrage gaat de auteur dieper in op de achtergrond van deze personages en schetst hij een vrij gedetailleerd beeld van hun verhouding tot de stad.

Middeleeuwse geschiedenis (94.033)