Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 236

maart - april 2011


Het ledenboek van de Rederijkerskamer van Sint-Petrus (de Thaboristen) te Geraardsbergen. Deel 1: De smeekbede van een overjaarse griffier

Christ VAN CAUWENBERGE

De Geraardsbergse toneelvereniging Sint-Pieter Vreugd en Deugd is erfgenaam van een indrukwekkend ledenboek uit het ancien régime met de naam en andere gegevens van alle leden van de Rederijkerskamer van Sint-Petrus, zoals datum van toetreding, leeftijd, datum van overlijden, beroep, verwantschap, functie en andere bijzonderheden.

Bronnenstudie en –uitgaven (930.22) 


Van klooster tot kazerne. Deel 3: Iconografie en plannenonderzoek van het franciscanessenklooster en de eerste rijkswachtkazerne tussen Penitentenstraat en Dender

Jacques DE RO

Deze bijdragen sluiten aan bij Deel 1 waar de geschiedenis van het franciscanessenklooster in de periode 1500-1797 wordt geschetst. In 1797 worden de religieuzen uit hun klooster gezet. Gezien het definitieve karakter van deze maatregel, wordt een gedeelte van het vrijgekomen pand benut om te worden verbouwd tot kazerne voor de recent opgerichte gendarmerie. In Deel 3 wordt gepoogd een beeld op te hangen van deze site over een periode van 4 eeuwen en dit uitgaande van iconografische bronnen, plannen en kaarten.

Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


Eloi Sylva (1843-1919), de vergeten Geraardsbergse Caruso?

Marc VAN TRIMPONT

Eloi Sylva is een van de Geraardsbergenaars die in zijn discipline het lokale niveau ver oversteeg en zelfs de wereldtop bereikte. Deze heldentenor oogstte onvoorstelbare successen van Rusland aan het hof van de tsaar tot Amerika in de Metropolitan. Deze bijdrage is het verhaal van het bewogen leven van deze grote operazanger.

Muziek (78) 


Het Geraardsbergs in het licht van de taalgeschiedenis

Jan COPPENS

Zoals de titel laat vermoeden gaat deze bijdrage over de geschiedenis en de evolutie van onze taal en het dialect. Bedoeling is een beter inzicht te verkrijgen van de herkomst van de woordenschat en de verwantschap met andere talen.

Dialect (800/87)