Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 235

januari - februari 2011


Van de Denderstreek naar Manchester en omgeving, of van Byl (Bijl) naar Byle

Romain VAN DE MAELE

Deze bijdrage brengt op een sprankelende manier de 525-jarige geschiedenis van de oudste nog bestaande vereniging in Geraardsbergen.

Biografie. Prosopografie. (929), Vakbeweging. Lonen. Arbeid. Werkgelegenheid (331) 


Van klooster tot kazerne. Deel 2: Gendarmen in het klooster. De bouwgeschiedenis van de eerste rijkswachtkazerne in Geraardsbergen

Jacques DE RO

Deze bijdragen sluiten aan bij Deel 1 waar de geschiedenis van het franciscanessenklooster in de periode 1500-1797 wordt geschetst. In 1797 worden de religieuzen uit hun klooster gezet. Gezien het definitieve karakter van deze maatregel, wordt een gedeelte van het vrijgekomen pand benut om te worden verbouwd tot kazerne voor de recent opgerichte gendarmerie. In Deel 3 wordt gepoogd een beeld op te hangen van deze site over een periode van 4 eeuwen en dit uitgaande van iconografische bronnen, plannen en kaarten. Voor deel 1, zie volgnummer 019 onder “Christelijke, religieuze orden (271)” bij Jan Coppens.

Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


‘Manneke-Piesj ès ne vaule communist’! Over het naoorlogse communistische strijdblad van de Geraardsbergse kp-afdelingen

Dirck SURDIACOURT

Het merkwaardige verhaal van het reilen en zeilen van dit partijblad. Merkwaardig inderdaad hoe een kleine afdeling van de communistische partij het klaarstoomde om met beperkte middelen een eigen blad te publiceren als wapen in de sociale strijd en dit op basis van pure intentionele voorlichting, meer bepaald met als doel de Geraardsbergenaars te informeren en te beïnvloeden in de hoop ze te kunnen overtuigen zich aan te sluiten bij de partij.

Grafische industrie. Uitgeverij. Boekhandel (655) 


Biografisch repertorium van de dienstverleners van Moerbeke (1800-2000)

Freddy DE CHOU

In volgende bijdragen, een biografisch overzicht van de verschillende ‘dienstverleners’ in de periode 1800-2000, als daar zijn medische zorgverleners, burgemeesters en schepenen, gemeentesecretarissen, pastoors en onderpastoors, notarissen, e.d.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354)