Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 228

november - december 2009


‘Moederke’ Fernande De Smet (1899-2001): Geraardsbergens ‘Righteous among the Nations’

Marc VAN TRIMPONT

In de bijdrage over de Geraardsbergse Joden die ‘verdwenen’ in Auschwitz, werd even gewag gemaakt van de noodzaak voor Joodse kinderen om tijdens de oorlogsjaren ondergedoken door het leven te gaan ten einde te ontsnappen aan de Jodenvervolging door Nazi-Duitsland. Deze bijdrage gaat over de Geraardsbergse dame die Joodse kinderen in bescherming nam op gevaar van eigen leven en hiervoor onderscheiden werd door Yad Vashem. Ook de kinderen komen aan bod.[7]

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


“Heilige Familie” van Charles Louis Saligo (1803-1874) “teruggevonden” in het stadhuis van Geraardsbergen

Jan COPPENS

In enkele publicaties over de Geraardsbergse kunstschilder Charles Louis Saligo is er sprake van een werk, “de Heilige Familie” dat door de kunstenaar is geschonken aan de stad en dat in het stadhuis hing. Op het eerste gezicht leek het erop dat het verdwenen was maar dankzij recente restauratiewerkzaamheden kon dit worden tegengesproken.

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Gallo-Romeinse bewoning in Geraardsbergen

Luk BEECKMANS, Nick VAN LIEFFERINGE, Nico DE BROUWER

Na jarenlange archeologische veldverkenning in de deelgemeenten van Geraardsbergen, worden in deze bijdrage de eerste resultaten gerapporteerd over de Gallo-Romeinse bewoning aldaar.

Archeologie (902)