Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 214

juli - augustus 2007


Een historische blik op “’t Pannenhuis” te Onkerzele

Elie DE MOL

’t Pannenhuis was een “hofstede met herberg en afspanning” uit de jaren 1828-1831. Dit pand is inmiddels verdwenen.

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


Kasj (2)

Jan COPPENS

Aansluitend bij voorgaande bijdrage, het woord “steegje” in het Geraardsbergs dialect.

Dialect (800/87) 


Het Baudewynkasteel. Een verdwenen rentenierswoning op de Oudenberg te Geraardsbergen

Jacques DE RO

De geschiedenis van dit landhuis gelegen langs de oostelijke flank van de Oudenberg en gekend als het Boudewijnkasteel en later ook als het buitengoed van het Sint-Catharinacollege.

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


Zowat 150 jaar geleden las men in… de Gazette van Geerardsbergen. Afl. 63

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


‘In den Dok’, een paternalistische reactie van de burgerij op de sociale onrust in Geraardsbergen of de zorg om de volkgezondheid?

Dirck SURDIACOURT

Het verhaal van het openluchtzwembad voor de arbeidersklasse in Geraardsbergen dat er in 1888 kwam op vraag van de burgerij.

Sport (79) 


in ’t Giesbaargs: scheldwoorden

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87)