Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 200

maart - april 2005


“La conquête de notre Californie Grammontoise ». Kroniek over de leerwerkhuizen voor textiel te Geraardsbergen in 1849-1857, dl. 2

Jacques DE RO

De oprichting van leerwerkhuizen voor textiel in Geraardsbergen, dit onder impuls van het bankiersgeslacht Spitaels, heeft te maken met de ellendige toestand waarin de bevolking was geraakt als gevolg van de textielcrisis en mislukte aardappeloogsten. Er kwamen twee van deze leerwerkhuizen waar wevers en leerling-wevers zich verbeterde weeftechnieken eigen konden maken. De auteur brengt een verhalende kroniek over deze initiatieven, waarbij de betrokken personages zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de Oost-Vlaamse provinciegouverneur, de leden van de stedelijke toezichtcommissie en de textielfabrikanten, via hun dagelijkse briefwisseling op de voorgrond treden.

Ambachten. Coöperaties. Economische organisatievormen (334) 


Zowat 150 jaar geleden las men…(Afl. 50) (Fragmenten uit de lokale pers anno 1847)

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


In ’t Giesbaargs

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87) 


Voorouderreeks, beknopt curriculum of familieschets van 100 noemenswaardige personen uit de Geraardsbergse burgermaatschappij, ca.1800-1920. Afl.15, Benoît Jouret

Marc VAN TRIMPONT

Voorouderreeks. Jurist en brouwer Benoît Jouret (1803-1855) is de zoon van Benoît-Joseph, J.U.L.[27] en schepen van Geraardsbergen. Zijn wortels liggen eigenlijk in Elzele waar zijn grootvader Jean-Jacques-François Jouret griffier was van de schepenbanken Elzele en Vloesberg en ontvanger van gravin de Marsan alias princes Marie-Louise de Rohan, de gewezen gouvernante van de Franse koningskinderen.

Genealogie (929.5) 


’t Skuuënstjte Giesbaargs word

Jan COPPENS

Dialect (800/87)