Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 304

juli - augustus 2022


Onbekend schilderij van Canivez met de Geraardsbergse Markt opgedoken

Jan COPPENS

Enkele maanden geleden werd een schilderijtje met een 18de-eeuws markttafereel van Geraardsbergen door een Frans veilinghuis verkocht aan Kristof Van Pottelbergh uit Denderleeuw. Het werd in 1793 geschilderd door Petrus
Canivez.

7. PLASTISCHE KUNSTEN, MUZIEK, SPORT, Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047), Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


Ghiselbrecht de Mets (°ca. 1390 – † 1438) boekschrijver en librariër in Geraardsbergen Deel 4: Johannes Ramont en de ‘Meesters van Guillebert de Mets’

Dominique VANWIJNSBERGHE, Erik VERROKEN

Dit is de vierde bijdrage over de Geraardsbergse librariër Ghiselbrecht de Mets. Bij hem kon je niet alleen boeken kopen, je kon er ook laten maken. Voor de opdrachtgever was librariër de Mets de centrale contact.persoon die de uitvoering codineerde: hij kocht perkament en papier, zorgde voor het kopiëren van de tekst, liet de katernen inbinden en stond tenslotte ook in voor de verluchting. De Mets werkte samen met enkele anonieme miniaturisten die in een verwante stijl schilderden. Kunsthistorici noemen hen de Meesters van Guillebert de Mets. Recent konden we de meest toonaangevende onder hen identificeren: hij is hoogst.waarschijnlijk de Gentenaar Johannes Ramont. In deze en volgende aflevering laten we de lezer kennisma.ken met het oeuvre van deze boekverluchter en van zijn collega, de Meester met de Zilveren Hemelen maar ook met het werk van hun voorloper en met dat van hun navolgers.

8. TAALKUNDE, LITERATUUR, Taken van de overheidsorganen (351) 


Het productieproces van de nieuwe houten reuzenkoppen

Jan COPPENS

De bekende Geraardsbergse reuzenkoppen werden sinds 2019 vervangen. De nieuwe exemplaren zijn op.nieuw van hout en werden op ambachtelijke manier gesculpteerd in een Frans atelier. De Geraardsbergse Reuzengilde was de drijvende motor achter het project. We kregen van deze reuzendragers enkele foto’s van het productieproces.

Beeldhouwkunst. (73), Volkskunde (39) 


Het politiek en administratief personeel in Geraardsbergen tijdens het Hollands Bestuur 1815-1830 Deel 1: De gemeentebestuurders in de stad en deelgemeenten

Freddy DE CHOU

Nadat Napoleon in 1815 in de slag bij Waterloo 1815 definitief verslagen is, beslissen de grote mogendheden tot het samenvoegen van de Zuidelijke Nederlanden met de Noordelijke Nederlanden1 tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, met als vorst koning Willem I van Oranje-Nassau (1772-1843). De bedoeling is om een buffer.staat te vormen tussen Engeland en Frankrijk. Onze streek behoort hierbij tot de provincie Oost-Vlaanderen. In deze bijdrage beantwoorden we de volgende vragen: Welke aanpassingen aan het bestuur en personeel brengt deze periode in Geraardsbergen teweeg? Welke gevolgen heeft het beleid van Willem I op het dagelijks leven?

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 


Rachel Tenenbaum ontsnapt in Ophasselt aan de holocaust

Guy WATTEZ

De Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ook haar sporen nagelaten in Geraardsbergen. De gevallen van Isabelle Fischlowitz, opgepakt in mei 1944, en de aanhouding van Roza Coster en haar dochters Rebecca en Rosine Jacoby in september 1942 herinneren de Geraardsbergenaars aan deze trieste periode. Vele Joden zochten een onderduikadres voor zichzelf of hun kinderen. Ik verwijs hierbij naar het verhaal van ‘Moederke’ Fernande De Smet die zich, op gevaar van haar eigen leven, over enkele Joodse kinderen ont.fermde in haar weeshuis in Onkerzele. Dat in de deelgemeente Ophasselt tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joods meisje onder de ogen van de Duitsers leefde, is bij weinigen gekend. Het verhaal van Rachel Tenenbaum is onlosmakelijk verbonden met dat van haar moeder Hinda Elsztajn en haar vader Samy Wajc.

Algemene geschiedenis (94), Moderne geschiedenis (94.034)