Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

De Heemschutter 180

november - december 2001

De Heemschutter 179

Arthur Vierendeel (°Leuven, 10 april 1852, †Ukkel, 8 november 1940)

Gaston IMBO

De auteur belicht de figuur van Geraardsbergenaar Arthur Vierendeel die uitblonk als burgerlijk ingenieur. Hij onderscheidde zich vooral in de burgerlijke bouwkunde met de zogeheten Vierendeel-liggers en hij werd professor aan de Leuvense universiteit. Op 6 juli 1933 werd hij door koning Albert I in de adelstand verheven met de erfelijke titel van ridder.

Biografie. Prosopografie. (929) 


Over ‘Vergeirders’ en ‘Verteirders’

Jean MARQUEBREUCK

Deze bijdrage evoceert de “uitverkoop” van waardevolle kunstvoorwerpen door abt De Warluzel van de Geraardsbergse Sint-Adriaansabdij, 16de eeuw.

Christelijke, religieuze orden (271) 


Het Sackdraegerschap te Geraardsbergen 1662-1887

Marc PUNNEWAERT

Enkele losse gegevens over het reglement van het ambacht der zakdragers, uit het gelijknamige boek door advocaat Albert de l’Arbre, archivaris van de stad Geraardsbergen.

Moderne geschiedenis (94.034) 


Zowat 150 jaar geleden las men…(Afl. 30)

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


In ’t Giesbaargs

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87) 


Voorouderreeks, beknopt curriculum of familieschets van 100 noemenswaardige personen uit de Geraardsbergse burgermaatschappij, ca.1800-1920. Afl.8, Karel (1837-1904) en Albert (1876-1953) de l’Arbre

Marc VAN TRIMPONT

Voorouderreeks. Deze twee figuren worden samen behandeld omdat ze gemeenschappelijke voorouders hebben ([24]). Karel de l’Arbre was bankier. In 1870 werd hij medestichter van de Cercle Catholique ‘La Concorde’. Hij was ook nog provincieraadslid van 1876 tot 1881. In 1886 werd hij burgemeester van Geraardsbergen en hij bleef het tot 1895. Albert Louis Ghislain Clement de l’Arbre was o.m. archivaris van de stad Geraardsbergen en werd in 1913 vrederechter van het kanton Geraardsbergen, functie die hij uitoefende tot 1946. Het geslacht De l’Arbre is afkomstig van Auvergne. De stamvader van de Belgische tak is Jean (Baptiste) de l’Arbre (°Clermont-Ferrand, 1685, 1687 of 1689 al naar gelang de bron, †Idegem, 25 december 1775), chirurgijn in het leger van Lodewijk XIV.

Genealogie (929.5) 


Klaarheid over zaakvoerder en redactie van ‘De Volksverdediger’, 1846-1847

Marc VAN TRIMPONT

Grafische industrie. Uitgeverij. Boekhandel (655)