Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Nieuw Lid

Gebruik het onderstaande formulier om lid te worden van Gerardimontium.

  Men wordt lid van Gerardimontium door betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage op de KBC bankrekening
  BE91 7340 6080 6376 – KREDBEBB

  met de melding: NIEUW LID + Lidjaar + Naam

  België Andere
  EU-landen
  Overige
  landen
  Gewoon lid 23€ 33€ 38€
  Steunend lid 33€ 43€ 48€
  Beschermend lid 43€ 53€ 58€
  Donateur vanaf 63€ 73€ 78€

  Elk lid heeft recht op zes nummers van ons tijdschrift dat gratis wordt toegestuurd. Wie lid wordt in de loop van een werkingsjaar, ontvangt de al verschenen nummers van dat jaar samen met het eerstvolgende nummer.
  Gerardimontium, ISSN 1780-3624, verschijnt op het einde van elke pare maand.

  Heeft u al nummers van het lopende jaar in bezit, en wenst u te kiezen welke oudere nummers u wenst te ontvangen?

  Ik wens via mail gecontacteerd te worden voor de keuze van mijn tijdschriften.
  Ik wens me in te schrijven op de Gerardimontium Nieuwsbrief.