Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

SPITAELS – Familie, Bezit & Macht

Familie, Bezit & Macht

Van: Jacques DE RO
Jaar: 2023

Dit boek is het resultaat van een indrukwekkende studie over de familie Spitaels uit Geraardsbergen door historicus Jacques De Ro (1954-2020). Het toont hun invloed op politiek, financieel en economisch vlak. Het illustreert de levensloop van intrigerende personages binnen deze familie en het schetst over meer dan 200 jaar de heersende historische context in  België en in bijzonder in de stad Geraardsbergen.
In dit boek zijn we getuige van de tanende invloed van de adel en de geestelijkheid, de opkomende macht van de gegoede burgerij en zien we hoe politieke rechten worden afgedwongen, zitjes in het stadhuis worden veroverd en generaties lang worden doorgegeven. Het is opmerkelijk dat de familie
Spitaels, afkomstig uit een kleine stad als Geraardsbergen, aan de basis ligt van één van de oudste bankhuizen van het land. Bovendien verwerft de familie door huwelijken met Belgische en Franse adel verbintenissen die hun welstand, aanzien en macht vergroten. De verschillende markante figuren binnen de familie Spitaels, de realisatie van hoogstaande architecturale projecten in en rond de stad Geraardsbergen en de portretschilderijen, die in opdracht van de familie tot stand zijn gekomen, komen in dit boek uitgebreid aan bod.
 

Nog verkrijgbaar. Prijs: 24 €.