Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium (1997-2006)

Publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium (1997-2006)

Van: Marc VAN TRIMPONT
Jaar: 2007

Publicatie t.g.v. de 2de lustrumviering van de Kring Gerardimontium. Na een inleiding waarin een vrij volledig beeld wordt opgehangen van de vereniging en haar activiteit tijdens de voorbije tien jaar, volgen 1) de volledige lijst van de publicaties in de 60 nummers (1997-2006) van het tijdschrift Gerardimontium (voorheen De Heemschutter); 2) een lijst van geselecteerde publicaties uit De Heemschutter (1992-1196) uitgegeven door de Geraardsbergse verzamelaarclub CNC; 3) de volledige lijst van de publicaties in boek- of brochurevorm door de Kring Gerardimontium; 4) een analytische bibliografie, een soort gids waarbij een korte samenvattende inhoud van 241 publicaties de lezer de gepaste referentiepunten aanreikt die hem in staat moeten stellen te oordelen over de noodzaak of wenselijkheid om de bewuste publicatie al dan niet door te nemen.

Niet langer verkrijgbaar.