Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Monumenten van Papier en Karton

De moderne geschiedenis van Geraardsbergen op maat van papiermakers, drukkers en fotografen

Van: Jacques DE RO
Jaar: 2012

In deze studie wordt uitvoerig het leven en werk belicht van deze drie beroepsgroepen. Naast een historisch overzicht van de diverse papier- en kartonfabrieken, de drukkerijen, de fotostudio’s en –clubs, die Geraardsbergen rijk was over een periode van meer dan twee eeuwen, krijgt de lezer de oudste fotografische opnames van de stad te zien. Ook de vele weekbladen die er gedrukt werden en circuleerden, komen uitgebreid aan bod. Het boek is rijk geïllustreerd met 732 afbeeldingen in vierkleurendruk waarvan het merendeel nooit eerder is afgedrukt.

Nog verkrijgbaar. Prijs: 30 €.