Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Den Dikken van Giesbaargen

Verklarend woordenboek van het dialect van Geraardsbergen

Van: Jan COPPENS
Jaar: 2010

Met den Dikken van Giesbaargen levert de auteur een werk aan dat niet alleen actueel is en vlot leesbaar voor iedereen, maar bovendien tegemoet komt aan de kennishonger van de meer nieuwsgierige lezer en voldoet aan de wetenschappelijke eisen die gelden voor dergelijke publicatie. Den dikken van Giesbaargen kan, net als de Grote of Dikke Van Dale, worden omschreven als een “hedendaags-diachroon verklarend” woordenboek omdat er niet alleen de hedendaagse taal in is vastgelegd maar ook die uit de tijd van onze overgrootouders. Anders gezegd en alle verhoudingen in acht genomen, Den Dikken van Giesbaargen is voor het Geraardsbergse dialect wat de Van Dale is voor de Nederlandse taal.

Niet langer verkrijgbaar.