Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Den Dikken van Giesbaargen

2de vernieuwde druk

Van: Jan COPPENS
Jaar: 2019

In 2010 verscheen Den Dikken van Giesbaargen, het woordenboek van het Geraardsbergs. Met “Dikken” in het uithangbord van dit woordenboek wordt niet alleen een knipoogje gegeven naar “De dikke Van Dale”, het standaardwoordenboek voor het Nederlandse taalgebied, maar ook naar de jongeren voor wie “dikken” vaak staat voor “maat, makker”.

Op enkele maanden tijd was den Dikken uitverkocht. Sindsdien gaat er geen jaar voorbij met de vraag voor een herdruk. De eerste druk heeft destijds voor talrijke reacties gezorgd waardoor het nieuwe woordenboek kon aangevuld worden met heel wat Giesbaargse woorden die in de eerste editie niet voorkwamen.

Met ‘den Dikken van Giesbaargen’ is door Jan Coppens een belangrijke bijdrage geleverd tot het bewaren van een zeer interessante dialectwoordenschat, nl. die van Geraardsbergen. Het Geraardsbergse dialect is om meer dan één reden belangwekkend: de stad ligt niet alleen op de grens tussen het Vlaamse en Brabantse dialectgebied, maar ook dicht bij de Nederlands-Franse taalgrens. Bovendien ligt de stad aan een rivier: de Dender; en waterwegen zijn altijd doorgeefluiken geweest van taalelementen.

Publicatie: 17 november 2019
Afmetingen incl. omslag : 166 x 231 mm.
Afwerking omslag : genaaid gekartoneerd, karton platten + rug 2 mm. papieren band.

Nog verkrijgbaar. Prijs: 25 €.