Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De Schwartz Dagen van Geraardsbergen

Een kleine stad in Den Grooten Oorlog

Van: Dirck SURDIACOURT, Freddy DE CHOU, Jacques DE RO, Jan COPPENS, Marc VAN TRIMPONT, Rik VAN DAMME, Yannick VAN LIERDE
Jaar: 2014

De op het eerste gezicht mysterieuze titel van dit werk alludeert op de “zwarte dagen” van willekeur en terreur die de Geraardsbergenaars hebben gekend door het schrikbewind van één man, luitenant Robert Schwartz, de 2de in bevel op de Kommandantur… In dit rijk geïllustreerd boek (meer dan 250 foto’s en illustraties) krijgen tal van vragen een antwoord. Zo bijvoorbeeld is het, voor een goed begrip, aangewezen enig inzicht te hebben over de organisatie van het Duits bestuur zowel nationaal als lokaal. En hoe was het gesteld met de beschikbaarheid van levensmiddelen? En meer in het algemeen, hoe was het economisch leven en het sociocultureel klimaat in onze stad? Of nog, was er in Geraardsbergen sprake van collaboratie met de Duitse bezetter? En wat met de tewerkstelling, de verplichte arbeid in Duitsland? En verder, zijn er sporen overgebleven van de Duitse aanwezigheid in Geraardsbergen? En met betrekking tot de dienstplichtigen, hoe zat het met de jongens die in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, vertoefden? Hoe brachten ze daar de tijd door? En ontsnapten die dan aan de militaire dienstplicht? En dan, de hamvraag hoe verging het de jongens aan het front, in de vuurlinies?

Niet langer verkrijgbaar.