Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De Rode Burcht

De verkiezingen als schakel van machtsverwerving van de socialistische partij in Geraardsbergen 1894-1946

Van: Freddy DE CHOU
Jaar: 2018

Van een kleine stad met nauwelijks nijverheid, diep in het rurale Vlaanderen, wordt allicht niet verwacht dat ze al zeer vroeg in de twintigste eeuw uitgroeit tot een omgeving waarin de nog prille socialistische beweging opvallend veel bijval geniet. Geholpen door het meervoudig kiesrecht en het meerderheidsstelsel, is de katholieke partij aanvankelijk nog alleenheerser in de stad. In het interbellum is evenwel de socialistische Belgische Werkliedenpartij (BWP), zowel bij lokale als bovenlokale verkiezingen, bijna altijd de grootste. Gedurende twee legislaturen behaalt de partij zelfs de volstrekte meerderheid in de gemeenteraad. Geraardsbergen staat dan gekend als De Rode Burcht.

In dit boek worden de verkiezingen als schakel van machtsverwerving van de socialistische partij in Geraardsbergen tussen 1894 en 1946 beschreven. Niet alleen de partij, ook de al even succesvolle verenigingen en organisaties van de socialistische beweging komen volop aan bod. Hun ontwikkeling wordt gekaderd in de politieke en sociaaleconomische situatie. Zo groeit dit boek niet alleen uit tot een politieke stadskroniek, maar ook tot een boeiend historisch mozaïek dat verrassend veel inzichten oplevert, zowel over de landelijke geschiedenis, als over het wel en wee van Geraardsbergen in een zeer turbulente periode.

Nog verkrijgbaar. Prijs: 20 €.