Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De Processie van Plaisance

De Bartholomeusommegang met de reuzen en de verenigingen van Geraardsbergen

Van: Jan COPPENS
Jaar: 2015

Kijk- en leesboek gepubliceerd naar aanleiding van de 500ste rondgang van de Processie van Plaisance.

In dit kleurrijke jubileumboek wordt niet alleen de geschiedenis en de evolutie geschetst van deze “Leutigen Ommegang” die ontstond na het overbrengen van de relieken van de H. Bartholomeus vanuit Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen, maar ook die van de kermis in de Oudenbergstad. Uitgebreid en grondig onderzoek dienaangaande bracht verrassende nieuwe feiten aan het licht. Naast de ruime collectie schitterende kermisaffiches en talloze oude en nieuwe foto’s wordt, voor het eerst, ook het oud bronnenmateriaal waaronder oude handvesten gepubliceerd.

Nog verkrijgbaar. Prijs: 15 €.