Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De Muur rond Geraardsbergen

Van: Dirck SURDIACOURT, Geert WELLEMAN, Jacques DE RO, Luk BEECKMANS, Marc VAN TRIMPONT
Jaar: 2008

In deze studie wordt de geschiedenis van Geraardsbergen uit de doeken gedaan vanuit een invalshoek gericht op de stadswallen en al wat er mee verband houdt. Ze vangt aan met de stichting van de stad in 1067-1070. Dan volgt de periode van 1381, het jaar van de breuklijn, tot 1690. Daarin verneemt de lezer hoe de stadsvesten voortdurend zijn vernield maar toch ook minimaal in stand gehouden; hoe dit praktisch gebeurde wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een paar bundels met technische voorschriften die gelukkig bewaard zijn gebleven. Verder wordt aandacht besteed aan zowel de bewapening en de milities uit die periode als aan iconografisch materiaal, waarbij het stadsplan van Deventer (ca. 1560) centraal staat. Een derde luik gaat over de jaren na 1690 tot en met vandaag, tijdens dewelke verwaarlozing en afbraak hebben geleid tot de onherroepelijke verdwijning van de stadsomwalling.

Niet langer verkrijgbaar.