Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Het Brevier van Geraardsbergen. In de ban van Adriaan.


Auteur:

Dominique VANWIJNSBERGHE

Verschenen in:

Gerardimontium 311 (september - oktober 2023)

Citaat:

Dominique VANWIJNSBERGHE, Het Brevier van Geraardsbergen. In de ban van Adriaan., in: Gerardimontium 311, Geraardsbergen, 2023.

Rubriek:

2. GODSDIENST, THEOLOGIE 

Korte inhoud:

Op 29 september gaf dr. Vanwijnsberghe van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een schitteren­de, rijk geïllustreerde lezing over het Brevier en Ghiselbrecht de Mets. In volgend fragment gaat hij dieper in op de belangrijke plaats van Adrianus van Nicomedië, patroonheilige van de abdij, in het vierde deel van het Brevier, het hoogtepunt van dit uniek handschrift.
In het Brevier zijn de feesten van hei­ligen geïllustreerd met taferelen uit hun leven. De voornaamste bron van inspiratie is ongetwijfeld de fameuze Legenda aurea, de Gulden Legende van de Dominicaan Jacobus van Vo­ragine, samengesteld in de tweede helft van de 13de eeuw, een fenome­nale bestseller. Van de Latijnse versie zijn er nog meer dan 1000 exemplaren bewaard en er bestonden ook Neder­landse vertalingen, o.a. die van Petrus Naghel, voltooid in de 14de eeuw hier niet ver vandaan, in het kartui­zerklooster van Herne bij Edingen.