Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 296

maart - april 2021


Blauwe knopen op de Oudenberg Een historisch-ecologisch landschapsperspectief

Eric COSYNS, Willem BOONEN

Wat kan de blauwe knoop op de Oudenberg ons vertellen over de historische landschapsontwikkeling op deze langgerekte heuvelrug? Sommige plantensoorten stellen zodanig specifieke eisen aan hun leefomgeving dat hun aanwezigheid vaak een schat aan indirecte informatie oplevert over de lokale bodemomstandigheden, het vroeger grondgebruik en het menselijke handelen op en nabij de groeiplaats. We zetten voor dit historisch-ecologisch landschapsonderzoek van de Geraardsbergse heuvelrug de bril op van de geoloog, archeoloog en botanicus maar bekijken het landschap ook door de ogen van de historicus.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63), Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


150 Jaar Katholieke Kring Deel 2: Stichting van de vzw De Eendracht

Dirck SURDIACOURT

Na de Eerste Wereldoorlog ondergaat de katholieke partij grondige veranderingen. Katholieke arbeiders, boeren en kleine burgers die zich al goed in standenorganisaties hebben verenigd, duwen de Fédération des Cercles Catholique in het defensief. De effectieve machtsverschuiving voltrekt zich tijdens de parlementsverkiezingen van 16 december 1919 en wordt geconsolideerd door de stichting van het Katholiek Verbond in augustus 1921. Het Katholiek Verbond of Katholieke Unie is de opvolger van de Federatie van Katholieke Kringen en Conservatieve Verenigingen. De Federatie verliest hierdoor haar jarenlange overwicht. De nieuw gestichte vzw De Eendracht haakt af als lid van de federatie.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394), Politieke partijen en bewegingen (329) 


Merkwaardige microtoponiemen in de regio Zarlardinge – Ghoy – Everbeek Deel 1: woonplaatsnamen en migratietoponiemen

Chris CLAUS

Onze regio bevat een groot aantal tot de verbeelding sprekende microtoponiemen. Ze duiken op in gek klinkende straatnamen als Kanakkendries, Rekestraat of Kohoorstraat. Het zijn dikwijls zeer oude plaatsnamen, waarvan de oorspronkelijke betekenis ons nu ontgaat. In deze bijdrage bespreken we enkele microtoponiemen uit de regio ten zuidwesten van Geraardsbergen en we lichten toe waarom ze zo’n boeiend studieobject vormen.

Toponymie (801.311 ) 


Met Daneels, een communist, in het Geraadsbergse schepencollege

Dirck SURDIACOURT

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezing van 1952 hoopt Augustin Daneels via de socialistische achterban het bsp-bestuur te overtuigen om – hoe kan het anders – met één lijst naar de verkiezing te trekken en zo de CVP te verslaan. Ondanks de moeilijkheden binnen de BSP om een kandidatenlijst samen te stellen, blijft de oproep om een coalitie te vormen dode letter. Er zit voor de KP niets anders op dan opnieuw met een eigen lijst te komen en een programmavoorstel uit te werken. Een inspirerende visie op de toekomst zit er niet in, wel de bedoeling om gezonde publieke voorzieningen te realiseren in de komende legislatuur.

Politieke partijen en bewegingen (329)