Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 295

januari - februari 2021


150 jaar Katholieke Kring – Deel 1: Le Cercle Catholique La Concorde (1870-1922)

Dirck SURDIACOURT

Er was een tijd dat op de Markt in Geraardsbergen de Katholieke Kring de aandacht trok. De mensen spraken over de Cercle, De Eendracht of de Katholieke Kring. Zelfs vandaag zijn deze namen nog steeds in gebruik al is de naam ondertussen herdoopt tot The Preacher. Sinds jaar en dag is de ‘kring’ het huis en de repetitieruimte van de concertband Cecilia en eens per jaar het devote oord waar de beruchte ‘Saint-Saucisse’ massaal wordt aanbeden tijdens de afterparty van de Processie van Plaisance.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394), Politieke partijen en bewegingen (329) 


De ene broek is de andere niet – Collectief grondgebruik in Viane en in Moerbeke

Louis DE COCK

Een “broek” was oorspronkelijk een moeras. Door afwateringswerken werden de moerassen drooggelegd en, meestal, omgevormd tot weiland of hooiland. Zo ook de Broek of Broekmeers in Viane en de Meirbroek en de Schillebeekmeers in Moerbeke, alle in de vallei van de Marke. Over het collectief gebruik van deze graslanden heerst veel verwarring. Dat blijkt eens te meer uit de volgende bijdrage.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63), Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


Théophile L’Haire (1874-1956) is al aan zijn tweede webstek toe

Philippe HAEGEMAN

Algemene geschiedenis (94) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Moerbeke (Viane) – Centrum – Centre’

Anne-Marie VANDEN HERREWEGEN, Johan FRANCOIS, Louis DE COCK, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


De kartonfabriek Fontaine – Van Damme te Goeferdinge

Jacques DE RO

Molinologie (620.9) 


Wie is wie? Lapnamen op de Hoge Buizemont

Freddy DE CHOU

In het drukbezochte volkscafé bij Jules en Martha De Clercq op de Hoge Buizemont, lokaal van o.a. de gaaibolders, hing vroeger, op de achterzijde van een stuk behangpapier geschreven, de vraag “Wie is wie?” De bazin kende al haar klanten bij toenaam, maar de echte naam kende ze niet altijd. Vandaar haar vraag. Het resultaat van haar bevraging hield ze apart bij, maar ze bleef, zoals iedereen trouwens, de lapnaam gebruiken. Na het stopzetten van het café kregen we van Martha, waarvoor onze dank, inzage in beide lijsten. We vinden deze lijst met lapnamen een stukje cultureel erfgoed van onze stad en omstreken. Door middel van deze publicatie wensen dat erfgoed te behouden. Aan de lezer ook de vraag: Wie is wie?

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394)