Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 288

november - december 2019


Geraardsbergen by night – De beginjaren van de lichtreclame

Jacques DE RO

Wanneer we oude postkaarten van Geraardsbergen bekijken uit de belle époque (1890-1914), dan vallen ons meteen de vele beletterde handelshuizen op in de winkelstraten. We vinden er geschilderde gevelreclame zowel op de buitenmuren, de uitstalramen als op houten uithangborden. Met de schrale verlichting van de gaslantaarns in die tijd, blijft hun boodschap ’s avonds in de duisternis gehuld en ontsnapt zo aan de aandacht van de voorbijganger. Dat wordt anders met de aanleg van het elektriciteitsnet vanaf de late jaren 1920…

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


Reus Goliath en Kinneken Baba stellen den Dikken van Giesbaargen voor

Lynn DE SUTTER

Op 17 november van dit jaar werd de tweede druk van ‘den Dikken van Giesbaargen’, het woordenboek van het Geraardsbergs voorgesteld. Chantal Van Ongevalle en Philip De Temmerman kropen in de huid van Kinneken Baba en de reus Goliath en brachten een schitterende vertoning in het Giesbaargs. De tekst is van Lynn De Sutter en wordt op verzoek van vele aanwezigen – en afwezigen – hieronder afgedrukt. (JC)

Dialect (800/87), Volkskunde (39) De Geraardsbergse weerstandsgroep van het Geheim Leger, 1943-1944 – Deel 2: Het ontstaan van de Geraardsbergse weerstandsgroep I A40 C.S.818

Dirck SURDIACOURT

Voor zover ons bekend, bestaan er vier naamlijsten van het Geheim Leger. De eerste bevat een overzicht van de leden met een codenummer, bijvoorbeeld C.S.818xx. Daarnaast bestaan er nog twee ledenlijsten die de toestand op 3 september 1944 weergeven en ongeveer dezelfde namen bevatten. Een van deze lijsten is ondertekend door “le commandant C.S.818” de bevoegde bevelhebber Vanden Broele en draagt de stempel van het G.L1. Een vierde, handgeschreven lijst, hebben we teruggevonden in de familiedocumenten van Jean Vertongen. Deze lijst bevat de namen van 53 verzetslieden van de verzetsgroep C.S.818 met vermelding van hun woonplaats, geboortedatum, hun graad in het leger en in het Geheim Leger en de datum van hun aanwerving.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


De dikken van de dender, het verhaal van de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving – Deel 3: De trekpaardenfokkers in Geraardsbergen en omgeving

Freddy DE CHOU

We zoomen nu in op de fokkers van trekpaarden in Geraardsbergen. Ook enkele hengstenhouders van de aangrenzende gemeenten komen even aan bod.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63)