Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 287

september - oktober 2019


Sigarenfabriek MORRITA Geraardsbergen (1896-1975) opnieuw in de kijker

Thibault MORRE

Als aanvulling op het artikel over de sigarenfabriek van de familie Morre in ‘Fleur de Grammont’ wensen wij hier enkele punten te verduidelijken met o.a. ook aanvullend beeldmateriaal uit de verzameling van medeauteur en kleinzoon van Fernand Morre. De Geraardsbergse sigarenfabriek ‘Morrita’ was een familiebedrijf geleid door de familie Morre gedurende twee generaties van 1896 tot ongeveer 1975. Wij trachten hier via diverse bronnen een korte schets te maken van dit familiebedrijf. Het bedrijfsarchief is jammer genoeg verloren gegaan.

Genotsmiddelenindustrie (663) 


De Geraardsbergse weerstandsgroep van het Geheim Leger, 1943-1944 Deel 1: Het ontstaan van de Geraardsbergse weerstandsgroep I A40 C.S.818

Dirck SURDIACOURT

Op 12 juli 1944 stuurt zowel opperbevelhebber generaal Dwight Eisenhower als veldmaarschalk Bernard Montgomery gelukwensen aan luitenant-generaal Jules Pire van het Geheim Leger. Deze ondergrondse militaire verzetsorganisatie heeft door tucht en moed bewezen een belangrijke positieve inbreng te hebben gehad bij het verloop van de krijgsverrichtingen in de aanloop naar de Bevrijding. Voor de mensen is het allemaal niet zo duidelijk. De man in de straat heeft er geen benul van welke verzetsbewegingen er opereren. Pas na de oorlog krijgen ze meer zicht op het kluwen van inlichtingsdiensten en verzetsorganisaties.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Volksvrouw met collectebus door Eugène De Block

Rik VAN DAMME

Onbekende schilderijen van Geraardsbergse meesters duiken regelmatig op op het internet. Een onooglijk klein werkje van Eugène De Block (1812-1893) vertelt ons meer over de leefomstandigheden van de arme bevolking in de stad.

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


De dikken van de Dender Het verhaal van de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving Deel 2: De bijdrage van de paardenfokkerij in de Denderstreek in het ontstaan van het Belgisch trekpaard

Freddy DE CHOU

De ‘dikken van de Dender’ spelen een belangrijke rol in het ontstaan van het uniform Belgisch trekpaard. We volgen hier de ontwikkeling op de voet.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het het was… ‘Schendelbeke. – Dries’

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047)