Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 286

juli - augustus 2019


Op rust met de lokale geschiedenis – Leven en werk van Jozef Van Kerckhoven, beter bekend als ‘Pater Marcel’

Jacques DE RO

Op zondag 18 november 2018 is Jozef Van Kerckhoven, beter bekend als ‘Pater Marcel’ door onze vereniging ‘Gerardimontium’ postuum herdacht als laureaat van het ”Eremerk Graaf Boudewijn”. Wie is deze priester die, eenmaal op pensioen, zich met volle toewijding en ongeziene ijver heeft ingezet voor het onderzoek van de lokale geschiedenis? Met zijn werk is de bibliografie over de stad Geraardsbergen meteen verrijkt met een twintigtal publicaties.

Biografie. Prosopografie. (929) 


Ghiselbrecht de Mets (°ca. 1390 – †1438), boekschrijver en librariër in Geraardsbergen – Deel 2: Ghiselbrecht de Mets: schepen, hostelier en boekschrijver

Dominique VANWIJNSBERGHE, Erik VERROKEN

In dit tweede deel gaan we dieper in op Ghiselbrecht de Mets als poorter: hij was bestuurder van zijn stad, hostelier en boekschrijver. Centrum van alle activiteit was de herberg Het Schild van Frankrijk. Die stond tegenover het schepenhuis waar hij zetelde als schepen, gezworene en ontvanger van de stad. In zijn herberg ontving hij soms belangrijke gasten, in zijn schrijfkamer kopieerde hij volumineuze boeken als de Cité de Dieu van Augustinus en nog veel andere teksten. Echter, niet alles was een succes en hoopvol. In 1424 werd De Mets tijdelijk uit de kerk verbannen en eind 1438 sloeg het noodlot toe: Ghiselbrecht, zijn echtgenote en hun oudste zoon overleden aan de pest en met hen meerdere van zijn verwanten.

Grafische industrie. Uitgeverij. Boekhandel (655), Middeleeuwse geschiedenis (94.033), Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Gloed der straatverlichting

Dirck SURDIACOURT

Tevreden keek de lantaarnaansteker omhoog, naar het licht van de gaz-kandelaber die hij zopas had aangestoken. Het is 16.30 uur, weldra is het oudejaarsavond…
Het bedieningsgemak van de lantaarns en de lichtsterkte van het gaslicht staan al lang niet meer ter discussie. In de stad staan of hangen 234 straatlantaarns, 198 gewone gaslantaarns, 18 drie-armige kandelabers en 18 petroleumlantaarns op de Hoge Buizemont.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


De Dikken van de Dender – Het verhaal van de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving – Deel 1: De beknopte geschiedenis van de trekpaardenfokkerij in de Denderstreek

Freddy DE CHOU

Op het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw is de handel in paarden een lucratieve economische activiteit en zijn trekpaarden één van de belangrijkste uitvoerproducten van het land. De Denderstreek, bakermat van de ‘dikken van de Dender’, speelt hierbij een belangrijke rol. In deel 1 maken we kennis met de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en aangrenzende gemeenten.