Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 285

juli - augustus 2019


Ghiselbrecht de Mets (°ca. 1390 – †1438), boekschrijver en librariër in Geraardsbergen Deel 1: De familiale context van Ghiselbrecht de Mets

Erik VERROKEN

Tussen 1405 en 1420 woonde de Geraardsbergenaar Guillebert de Mets in Parijs. Waarschijnlijk werkte hij er eerst als klerk, later als boekschrijver en libraire van Jan zonder Vrees. Na de moord op de Bourgondische hertog eind 1419 keerde hij terug naar zijn geboortestad. Hij huwde er met Mergriete de Lompere en bouwde er een politieke carrière uit. Eind 1438 maakte de pest daar abrupt een einde aan. Vanuit zijn herberg Het Schild van Frankrijk leidde De Mets een boekhandel. Daar kon je behalve Middelnederlandse teksten als Der Natueren bloume van Jacob van Maerlant vooral Franse literatuur kopen die populair was in Parijse milieus en bij de Bourgondische hertogen. Zo kon men er elk werk van Christine de Pizan bestellen. In een eerste bijdrage
gaan we dieper in op de familiale context en de politieke carrière van De Mets.

Grafische industrie. Uitgeverij. Boekhandel (655), Middeleeuwse geschiedenis (94.033), Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


naschrift dansgelegenheden te Geraardsbergen

Jacques DE RO

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


Al de Kluuësterstroeëte De Abdijstraat in Geraardsbergen

Erik REYGAERTS

Mijn prille jeugdjaren beleefde ik tussen 1965 en 1976 om en rond De Kluuësterstroeëte (Kloosterstraat). Het jaartal is mij ontgaan maar met de eerste fusie veranderde de naam in Abdijstraat omdat er in Overboelare al een Kloosterstraat was. De stijle straat is een paar 100 meter lang tussen de Denderstraat en Oude Steenweg.
Ze is zeer bekend in de wielersport en maakte destijds deel uit van de Muur. De Bokerstraat, Kleine Steenstraat, Steenstraat en Vestingweg komen erop uit.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


GETEKEND VERLEDEN Het oude station van Geraardsbergen

Jacques DE RO, Nadine PADUART

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047), Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


De Joodse Mireille Karolinski, in Moerbeke ondergedoken (1942-1944)

Anne-Marie VANDENHERREWEGEN, Louis DE COCK

In een goed gedocumenteerde bijdrage besteedde Marc Van Trimpont uitgebreid aandacht aan de 6 Joodse kinderen die in het weeshuis van Fernande De Smet te Onkerzele verstopt waren. De auteur belichtte hierbij ook de belangrijke rol van het “Comité de défense des Juifs”, dat onderduikadressen zocht. Sommige ouders schakelden echter hun persoonlijke contacten in om hun kinderen in veiligheid te brengen: zo kwam de vijfjarige Mireille Karolinski in Moerbeke terecht.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Het credo van een dienstweigeraar…

Dirck SURDIACOURT

Tijdens het interbellum vonden in België processen plaats tegen jonge mannen die dienst weigerden in het Belgisch Leger. In totaal, over de periode 1931-1933, waren ze zeker met zo’n dertigtal. De meest bekenden zijn: Berten Fermont, Lode Van Dijck, Joris de Leeuw in Vlaanderen en Marcel Dieu en Léon Campion in Brussel, Lionel de Vlaminck in Geraardsbergen en Camille Lejeune in Wallonië.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)