Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 284

maart - april 2019


Twee Amerikaanse Mustanggevechtsvliegtuigen botsen boven Geraardsbergen (31 Mei 1944)

Rik VAN DAMME

Twee jachtvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht kwamen op 31 Mei 1944 boven Geraardsbergen in een zwaar onweer terecht en botsten op mekaar , waarbij een piloot om het leven kwam en de andere gevangen genomen werd. Het waren twee Mustangs-P51 , die de opdracht hadden om een formatie Amerikaanse bommenwerpers te begeleiden en te beschermen tijdens hun raid boven Duitsland.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


60 jaar geleden. De vrije Franse lessen in het 3de en 4de leerjaar van het Sint- Catharinacollege te Geraardsbergen

Christ VAN CAUWENBERGE

Zowat 60 jaar geleden was ik een prille tiener in het 3de leerjaar van de lagere school in het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen tijdens het schooljaar 1957-1958. Het officieel leerprogramma van de lagere school voorzag toen ook al in het geven van lessen Frans vanaf het 5de leerjaar, hoewel veel leerkrachten en ouders van mening waren dat het aanleren van de taal van Molière heel wat vroeger kon beginnen. Een persoonlijk initiatief daartoe werd genomen door de toenmalige directeur van het lager onderwijs Léonce Van Wijmeersch, in ons leerlingenjargon Piston genoemd. Zijn eigenaardige manier van lesgeven, of moet ik zeggen eigengereide, zal voor altijd in mijn langetermijngeheugen gegrift blijven en vormt het onderwerp van deze bijdrage. De observatie is tweeërlei: zij beschrijft zowel de kleine tiener die het lijdend voorwerp is van deze eigenzinnige vrije Franse les van 30 minuten als de ouder geworden observator die het geheel van de situatie tracht te omvatten.

Algemeen vormend onderwijs (373) 


11-11-1918: de bevrijding van Geraardsbergen Deel III en slot: De Duitse verdediging van de laatste hoop

Yannick VAN LIERDE

Het laatste deel in de reeks over de bevrijding van Geraardsbergen op 11 november 1918 gaat over de andere kant van de oorlog: de verliezers. Aan de hand van enkele documenten en archiefbronnen, vooral uit Beieren, kan een fragmentarisch maar relatief goed beeld geschetst worden over de inzet van het Duitse Leger in en rond de Denderstad in de laatste dagen van de Grootte Oorlog. Een rol is hierbij weggelegd voor de divisies van Generalkommando 55, die in de novembermaand rond de stad actief waren en zich opmaakten om een nieuwe frontlijn op te werpen om de geallieerde pletwals te stoppen tot het voorjaar van 1919.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Lutj ons gon daansen…! Dansgelegenheden te Geraardsbergen in historisch perspectief

Jacques DE RO

“Dans” komt van het Franse ‘danse’ en kan een sport, een kunstvorm of een sociaal gebeuren zijn dat meestal duidt op lichaamsbeweging, niet zelden in combinatie met muziek. Dans kan een uiting zijn van emotionele of spirituele expressie, maar ook van sociale interactie. Vanaf het begin van de beschaving maakt dans een belangrijk deel uit van ceremonies, rituelen en verjaardagen. In deze bijdrage behandelen we dans louter als vrijetijdsbesteding, amusement voor jong en oud. We gaan na waar en wanneer Geraardsbergenaars de benen strekken tijdens de voorbije twee eeuwen. Gezien dans op zich geen zichtbare sporen nalaat, richten we ons in hoofdzaak naar de vele dansgelegenheden met vaak welklinkende namen. Hun grote aantal bevestigt dat dansen
in onze contreien nooit onbelangrijk is geweest…

Muziek (78), Zeden en gebruiken in het particuliere leven (392) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het was… Idegem. Dorp

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047)