Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 282

november - december 2018


Het ontstaan van Geraardsbergen. Deel 3 & slot: landschap en stadsontwikkeling in de 12de eeuw

Chris CLAUS

In onze derde en laatste bijdrage onderzoeken we de relatie tussen het landschap en de stad. Ontstonden de middeleeuwse steden op organische wijze op die plaatsen die het meest geschikt waren voor handel en nijverheid? En welke invloed oefende de stad vervolgens uit op het omliggende landschap? Tot slot bekijken we ook hoe de jonge stad zich ontwikkelde tijdens de 12de eeuw. We merken op dat in veel Vlaamse steden oude visies over stadsontwikkeling fors bijgestuurd worden onder impuls van de toegenomen stroom aan archeologische verslagen. In Geraardsbergen is dit proces nog maar gestart…

Middeleeuwse geschiedenis (94.033), Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


Onteigend en gesloopt. Beelden van de vroegere straatwand van de Groteweg tussen de Geuzenhoek en overweg nr. 93 te Overboelare

Jacques DE RO

Wie een hele tijd geleden van Overboelare naar Geraardsbergen of in omgekeerde richting ging, zowel te voet, met de fiets, te paard of later met de auto, stond heel dikwijls voor een gesloten overweg. De voetganger kon dan via een ijzeren passerelle de sporen oversteken, maar alle andere verkeer stond dan minutenlang stil. Voor velen een tergende toestand, die niet kon blijven duren…

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


11-11-1918: de bevrijding van Geraardsbergen. Deel I: Generaal Lavigne-Delville in de aanval

Yannick VAN LIERDE

11-11-1918, een datum die in het collectief geheugen gegrift staat. Die dag eindigde een vier jaar durende oorlog. In het op zijn einde lopende oorlogsgeweld van die dag speelde ook Geraardsbergen zijn kleine rol. In het allerlaatste kwartier van de grote oorlog werd de Denderstad nog bevrijd. Het feestgedruis na vier jaar Duitse bezetting was er niet minder om. Wat is nu het verhaal achter deze late herovering van de Denderstad? In een reeks van drie artikels proberen we het relaas van die laatste oorlogsdag in en rond Geraardsbergen vanuit militair oogpunt te reconstrueren. De Franse cavaleristen van generaal Lavigne-Delville mogen de spits afbijten. Later volgen ook het minder gekende Britse en Duitse verhaal.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 5: De periode van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht1921-1946

Freddy DE CHOU

We zetten de artikelenreeks over de politieke geschiedenis van Overboelare verder. Met het verhaal van de opeenvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1921 tot 1938 zijn we beland bij de periode van het algemeen enkelvoudig mannen- en vrouwenstemrecht. De strijd tussen katholieken en liberalen woedt voort, maar wordt nu gekruid door nieuwe spelers: socialisten, Vlaams-nationalisten en gemeentebelangen.

Verkiezingen (324) 


Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Viane – Plaats’

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047)