Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 278

maart - april 2018

Gerardimontium 278

De kerk van Hunnegem

Ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en Geraardsbergen herschreven

David LARMUSEAU, Koenraad DEWOLF

Een nieuw boek over Hunnegem, de bakermat van de stad Geraardsbergen, bevat negen nieuwe hypothesen. Die herschrijven de ontstaansgeschiedenis van de stad.
Voor de lezers van Gerardimontium brengen de beide auteurs, historicus Koenraad De Wolf en amateur-geschiedkundige David Larmuseau, een synthese…

Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


De Brusselpoort

Van holle weg tot Brusselpoort. De Abdijstraat archeologisch onderzocht

Bart CHERETTE, Cateline CLEMENT, Wouter DE MAEYER

Op het einde van 2014 en in de eerste helft van 2015 voerde de archeologische dienst van SOLVA in opdracht van stad Geraardsbergen een gefaseerd archeologisch onderzoek uit in de Abdijstraat te Geraardsbergen. Verwacht werd dat de ondergrond op deze locatie nog heel wat informatie over de vroegste geschiedenis van de stad en over de stadsontwikkeling zou kunnen aan het licht brengen. Het onderzoek verschafte onder meer inzicht in het uitzicht en de datering van de Brusselpoort.
Daarnaast bleek ook duidelijk dat er voorafgaand aan de bouw van de poort een gekasseide holle weg aanwezig was op deze locatie.

Archeologie (902) 


Dorpsgezicht Zandbergen

Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘De groote plaats Santbergen’

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN

In deze rubriek worden de fusiegemeenten van Geraardsbergen belicht. Hoe zag het dorp er pakweg honderd jaar geleden uit en hoe vandaag? Aan de hand van een oude postkaart, vergeleken met een actuele foto, bekijken we welke metamorfose onze dorpen hebben ondergaan.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Het Hof (van ) Reygaerts

Het drama van het verkeerde moment en de verkeerde plaats

Dirck SURDIACOURT, Johan FRANCOIS

Mei 1940 beloofde een mooie zonnige maand te worden, de voorbode van een lange, hete zomer. Op het Suskesveld in Waarbeke begint het zware werk van het aardappelen poten. De oorlog was dan wel uitgebroken maar de gebroeders Leon en Arthur Reygaerts konden zich daar niet door laten afleiden. Onverwacht ontstaat boven hen een hevig luchtgevecht tussen een Duits en een Engels jachtvliegtuig.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Groteweg Overboelare

Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 1: algemeen historisch overzicht

Freddy DE CHOU

In een zestal publicaties zullen we enkele aspecten van de politieke geschiedenis van Overboelare behandelen. In deze eerste bijdrage schetsen we summier de sociaaleconomische situatie van de gemeente.

Verkiezingen (324)