Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 277

januari - februari 2018


Vooruit! O Vlaamsche zonen…

Dirck SURDIACOURT

In 1998 schrijft Albert Schrever in een artikelenreeks Gerardimontium: nova et vetera over de stichting van twee Katholiek Vlaamsche Gilden op het einde van de negentiende eeuw: de Klauwaartsgilde en de Gilde der Breydelszonen. Aan de oorsprong van deze verenigingen liggen vanaf 1896 de ‘politieke klassenstrijd’, de strijd voor taalgelijkheid en de geëngageerde studentenwerking binnen de muren van het Sint-Catharinacollege.

Algemeen vormend onderwijs (373) 


Geraardsbergse hoofden. Uit het schetsboekje van bankier Auguste T’Sas (1835-1922)

Jacques DE RO, Rik VAN DAMME

Geraardsbergenaar Auguste T’Sas is een van de laatsten van zijn generatie die een private bank in Geraardsbergen goed weet te beheren. Helemaal niet bekend is dat hij als jongeling de artistieke gave bezit om opvallende portretschetsen in potlood van zijn medeburgers in een schetsboekje op papier te zetten…

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Het stadsarchief van Geraardsbergen. Van stofferige zolder tot volwaardig informatiecentrum?

Anne DE WAELE

Hoeveel voorbijgangers, die langs het stadhuis lopen, zouden zich al afgevraagd hebben wat er zich achter die decoratieve torentjes en kantelen bevindt? Alvorens je fantasie op hol slaat en je je middeleeuwse taferelen van opgesloten jonkvrouwen inbeeldt, lees je dit artikeltje maar. De realiteit is minder romantisch: achter die torentjes, in een prachtige zolder, bevindt zich het geheugen van Groot-Geraardsbergen: het stadsarchief.

Archiefinventarissen. Archiefwezen (930.25) 


Getekend Verleden. Het oude stadhuis

Jacques DE RO, Nadine PADUART

 


Op zoek naar Geraardsbergse wijmeniers

Eric COSYNS

Tijdens onderzoek naar het historisch landgebruik in enkele Geraardsbergse deelgemeenten vonden we verschillende aanwijzingen voor de aanwezigheid van wijmeniers. Een gericht, verkennend onderzoek geeft een eerste beeld over de aanwezigheid en verspreiding van dit specifieke landgebruik. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe gekende historische locaties op het grondgebied van de Geraardsbergse deelgemeenten en van het historisch gebruik en onderhoud van deze wijmeniers.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37)