Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 205

januari - februari 2006


Het ‘archief’’ van de baronie Boelare

Jean MARQUEBREUCK

Archiefstukken van en over de baronie Boelare bevinden zich voornamelijk in depots van rijksarchief, in het stadsarchief van Gent en in privébezit. Het archief van deze uit de middeleeuwen stammende heerlijkheid is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de stad Geraardsbergen tijdens het ancien régime. De baronie Boelare vormt inderdaad een van de twee grote entiteiten van lokaal historische betekenis binnen de grenzen van het huidige Geraardsbergen. De auteur is erin geslaagd een belangrijk lot plots uit privébezit “opgedoken” documenten over Boelare te verwerven en aldus van een mogelijke ondergang te redden. Het artikel eindigt met een inventaris van de verworven stukken.

Archiefinventarissen. Archiefwezen (930.25) 


Medische zorgverleners in Geraardsbergen in de negentiende eeuw, dl. 2

Freddy DE CHOU

Deze uitgebreide studie vangt aan met een situering van de geneeskunde in vorige eeuwen en uiteraard voornamelijk wat Geraardsbergen betreft, gevolgd door de evoluties in de medische wereld en de wetgeving ter zake in de negentiende eeuw; hierbij komen aan bod de doctors en licentiaten in de geneeskunde, de chirurgijnen, de apothekers, drogisten en vroedvrouwen. De volgende delen zijn uitsluitend aan de negentiende eeuw gewijd; in het tweede deel geeft de auteur een overzicht van de universitair geschoolde beoefenaars van de genees-, heel- en verloskunde; het derde deel handelt over de lagergeschoolde medici, namelijk de heelmeesters, gezondheidsofficieren, heelmeesters ‘ten platte lande’, vroedmeesters en tandmeesters. Ook het burgerlijk hospitaal en de medische zorgverleners in dienst van deze instelling komen aan bod. In het vierde deel ten slotte wordt aandacht geschonken aan de vroedvrouwen, apothekers en drogisten.

Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie (61) 


Zowat 150 jaar geleden las men…(Afl. 54) (Fragmenten uit de lokale pers anno 1847)

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


Priorin d’ Azevedo, laatste bestuurster van het O.L.V.-hospitaal van Geraardsbergen

Jacques VERSCHAFFEL

Na zijn overlijden in februari 2005, liet dr. Jacques Verschaffel dit artikel na waarvoor hij de voedingsbodem vond in het laatste hoofdstuk “Beheer van mevrouw d’Azevedo” in het werk van Gustaaf de Vos[9]. Deze bijdrage brengt tal van gebeurtenissen voor het voetlicht welke zich hebben voorgedaan tijdens het bestuur van priores d’Azevedo die in die hoedanigheid Catharina Isabelle de Colins had opgevolgd. Vooral de periode van de Franse revolutie was er een van kommer en kwel.

Maatschappelijk werk. Verzekeringswezen (36) 


Even nog over de overlijdensdatum van Joannes van Waesberghe (1603-1632)

Marc VAN TRIMPONT

Nieuwe bronnen bevestigen dat Joannes van Waesberghe overleed in 1632 en niet in 1639 zoals steeds werd beweerd tot 2004. De auteur publiceert twee totaal uiteenlopende bronnen waar de overlijdensdatum van 11 oktober 1632 klaar en duidelijk te lezen staat.

Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


Geraardsbergen in de Dialectatlas van Zuid-Oost-Vlaanderen, dl. 4

Jan COPPENS

Omdat in een vorige bijdrage verwezen is naar de dialectatlas, staat de auteur even stil bij dit werk en hij brengt antwoord op de vragen: wat is een dialectatlas? Wanneer en door wie is de dialectatlas van Zuid-Oost-Vlaanderen samengesteld?

Dialect (800/87) 


Verdwenen uitdrukkingen in ’t Giesbaargs

Jan COPPENS

Van ons cultureel erfgoed is onze dialectwoordenschat het meest broze, stelt de auteur. Deze stelling wordt geïllustreerd door de vermelding (met etymologische achtergronden) van enkele in onbruik geraakte Geraardsbergse uitdrukkingen.

Dialect (800/87)