Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

De Heemschutter 178

juli - augustus 2001

De Heemschutter 178

De manumissiën der slaven in de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen

Jean MARQUEBREUCK

De auteur schenkt hier extra aandacht aan een bijdrage verschenen in Rond de Heerd, nr. 18 de dato 26 maart 1882 en van de hand van Louis Bert-de l’Arbre.

Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


Enkele prominenten (uit de 13de tot de 17de eeuw) van het illustere geslacht Van Waesberghe (Gent, Geraardsbergen) en inzonderheid kanunnik Jan van Waesberghe, auteur van “Gerardimontium…” (1627)

Gaston IMBO

De titel van deze bijdrage spreekt voor zich. Alleen dient dadelijk een correctie te worden aangebracht met betrekking tot de geboorte- en overlijdensjaar van Jan of Joannes van Waesberghe. De correcte gegevens dienaangaande zijn resp. het jaar 1603 en niet 1585 voor de geboorte en 1632 en niet 1639 voor het overlijden: zie volgnummer 427, 430.

Biografie. Prosopografie. (929) 


Zowat 150 jaar geleden las men…(Afl. 28)

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


Voorouderreeks, beknopt curriculum of familieschets van 100 noemenswaardige personen uit de Geraardsbergse burgermaatschappij, ca.1800-1920. Afl.7, Victor Campen

Marc VAN TRIMPONT

Voorouderreeks.Victor Campen wiens voorouders uit Nederlands Limburg komen, was vrederechter van het kanton Nederbrakel van 1893 tot 1922 en bewoonde het kasteel van Boelare. In 1930 publiceerde hij La Baronnie de Boulare, zich hiervoor vooral steunend op eigen archief; hij beperkte de oplage ervan tot 50 exemplaren.

Genealogie (929.5) In ’t Giesbaargs

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87)