Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Het Ledenboek van de Rederijkerskamer van Sint-Petrus (de Thaboristen) te Geraardsbergen (1634-1845)

Van: Christ VAN CAUWENBERGE
Jaar: 2012

Dit is de eerste uitgave binnen de “Van Cauwenberge-reeks”, genoemd naar de auteur van het gepubliceerde boek. In de Van Cauwenberge-reeks brengt Gerardimontium uitsluitend publicaties van bronnenmateriaal over of met betrekking tot de geschiedenis van de stad Geraardsbergen.

Het Ledenboek van de Rederijkerskamer van Sint-Petrus (de Thaboristen) te Geraardsbergen (1634-1845) bevat een schat aan informatie slaande op meer dan 1.500 Geraardsbergenaars over een periode van ruim 200 jaar. Behalve de naam van alle leden van de Rederijkerskamer voornoemd, vinden vorsers en genealogen waardevolle gegevens over de datum van toetreding, jaar van overlijden, leeftijd, beroep, verwantschap, functies. Bovendien vinden ze er tal van bijzonderheden in verband met het profiel van de leden en hun rol in de culturele ontplooiing en het beleid van de stad Geraardsbergen tijdens het ancien regime. Een onmisbaar naslagwerk voor beoefenaars van lokale geschiedenis en voor wie zijn/haar familiegeschiedenis wil schrijven.

Niet langer verkrijgbaar.