Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De Witte Congo

Congo ya pembe

Van: Dirck SURDIACOURT, Marc VAN TRIMPONT
Jaar: 2008

In dit boek met de op het eerste gezicht ongewone, ja misschien wel enigmatisch lijkende titel, wordt de schijnwerper gericht op Geraardsbergenaars, dus op blanken, die iets met onze gewezen kolonie te maken hebben gehad. Dit rijk geïllustreerde boek bestaat uit twee elkaar aanvullende delen.

Deel 1, “Koloniale vergezichten voor Geraardsbergse thuisblijvers”, brengt de studie gedaan door Dirck Surdiacourt. Welk imago hadden de naar Congo uitgeweken Geraardsbergenaars bij het thuisfront? In dit deel wordt derhalve de link gelegd tussen de Geraardsbergse kolonialen en de ‘vergeten’ thuisblijvers, de familie, de vrienden en kennissen, de zogeheten bevoorrechte getuigen die familie en/of vrienden in Antwerpen zien vertrekken naar ‘de Congo’. Het mag tevens worden gezien als een eerbetoon aan alle Geraardsbergenaars die jaren de missies hebben gesteund door hun geloof in de waarde van het offer en de trouw aan de Kolonie. In die zin is het met geen andere publicatie te vergelijken. Koloniale vergezichten gaat over de beïnvloeders van de beeldvorming, zoals bijvoorbeeld Vincent Diericx, over de ‘onbaatzuchtige’ christelijke aandacht voor de Kolonie en de missies.

Deel 2, “Naar verre horizonten, de Geraardsbergse kerktoren voorbij”, door Marc van Trimpont, gaat evenzeer over Geraardsbergenaars maar dan over hen die de oversteek naar het verre Afrika waagden om daar hun brood te verdienen en verder door het leven te gaan. Hier zal onder meer naar voren komen dat de term ‘kolonialen’ eigenlijk een zeer heterogeen gezelschap dekt. Overigens rijst ook de vraag welk beeld is bijgebleven over die kolonialen bij de in 1960, jaar waarop Belgisch-Congo onafhankelijk werd, achtergebleven Congolezen. Ook dit kan niet worden over het hoofd gezien, wil men met een evenwichtig geheel voor de dag komen. Dit aspect komt dus vanzelfsprekend aan bod.

Nog verkrijgbaar. Prijs: 15 €.