Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Verschil in uitspraak tussen man en vrouw in het Geraardsbergs dialect


Download de PDF versie van dit artikel
Auteur:

Jan COPPENS

Verschenen in:

Gerardimontium 195 (mei - juni 2004)

Citaat:

Jan COPPENS, Verschil in uitspraak tussen man en vrouw in het Geraardsbergs dialect, in: Gerardimontium 195, Geraardsbergen, 2004.

Rubriek:

Dialect (800/87) 

Korte inhoud:

Een opvallende merkwaardigheid in het Geraardsbergs dialect is het fenomeen van verschillende uitspraak van sommige klanken door mannen versus vrouwen. Nog merkwaardiger is het feit dat veel Geraardsbergenaars er zich niet bewust van zijn. De auteur gaat uitvoerig in op dit fenomeen en hierbij verwijst hij o.m. naar het onderzoekswerk dienaangaande (1952) van de Geraardsbergse hoogleraar Frans van Coetsem.