Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Lutj ons gon daansen…! Dansgelegenheden te Geraardsbergen in historisch perspectief


Auteur:

Jacques DE RO

Verschenen in:

Gerardimontium 284 (maart - april 2019)

Citaat:

Jacques DE RO, Lutj ons gon daansen…! Dansgelegenheden te Geraardsbergen in historisch perspectief, in: Gerardimontium 284, Geraardsbergen, 2019.

Rubriek:

Muziek (78), Zeden en gebruiken in het particuliere leven (392) 

Korte inhoud:

“Dans” komt van het Franse ‘danse’ en kan een sport, een kunstvorm of een sociaal gebeuren zijn dat meestal duidt op lichaamsbeweging, niet zelden in combinatie met muziek. Dans kan een uiting zijn van emotionele of spirituele expressie, maar ook van sociale interactie. Vanaf het begin van de beschaving maakt dans een belangrijk deel uit van ceremonies, rituelen en verjaardagen. In deze bijdrage behandelen we dans louter als vrijetijdsbesteding, amusement voor jong en oud. We gaan na waar en wanneer Geraardsbergenaars de benen strekken tijdens de voorbije twee eeuwen. Gezien dans op zich geen zichtbare sporen nalaat, richten we ons in hoofdzaak naar de vele dansgelegenheden met vaak welklinkende namen. Hun grote aantal bevestigt dat dansen
in onze contreien nooit onbelangrijk is geweest…