Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gustaaf, Emmanuel en Jan Merckaert, rijmelaars en podiumspringers van weleer


Download de PDF versie van dit artikel
Auteur:

Gaston IMBO

Verschenen in:

Gerardimontium 195 (mei - juni 2004)

Citaat:

Gaston IMBO, Gustaaf, Emmanuel en Jan Merckaert, rijmelaars en podiumspringers van weleer, in: Gerardimontium 195, Geraardsbergen, 2004.

Rubriek:

Biografie. Prosopografie. (929) 

Korte inhoud:

Wat brengen Gustaaf, Emmanuel en Jan, behalve hun familienaam, bij mekaar, ziedaar de vraag die dadelijk kan worden gesteld. En bij wijze van antwoord zegt de auteur “Wellicht hun artistieke voorliefde voor kunst en toneel in ’t bijzonder. Ze hadden immers alle drie een voorliefde voor het amateurtoneel”. De auteur schenkt in zijn bijdrage bijzondere aandacht aan hun hobby respectievelijk als would-be historicus, rijmelaar en podiumspringer. Daar zijn evenwel ook positieve dingen te vermelden. Bijvoorbeeld vooreerst het feit dat zij het Algemeen Nederlands hanteerden en aldus hun lezers en toehoorders voortdurend in contact brachten met een algemene standaardtaal en niet met wat sommigen een ”taaltje van onder de kerktoren” noemen.