Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Ghiselbrecht de Mets (°ca. 1390 – † 1438) boekschrijver en librariër in Geraardsbergen Deel 5 & slot


Auteur:

Dominique VANWIJNSBERGHE, Erik VERROKEN

Verschenen in:

Gerardimontium 305 (september - oktober 2022)

Citaat:

Dominique VANWIJNSBERGHE, Erik VERROKEN, Ghiselbrecht de Mets (°ca. 1390 – † 1438) boekschrijver en librariër in Geraardsbergen Deel 5 & slot, in: Gerardimontium 305, Geraardsbergen, 2022.

Rubriek:

Bibliografieën (013), Biografie. Prosopografie. (929) 

Korte inhoud:

Dit is de vijfde en laatste bijdrage over de Geraardsbergse librariër Ghiselbrecht de Mets. In vorige aflevering schreven we dat je bij De Mets behalve boeken kopen, er ook kon laten maken: lees laten schrijven, binden en verluchten. Voor de verluchting deed De Mets beroep op miniaturisten die in een verwante stijl schilder.den en die kunsthistorici de Meesters van Guillebert de Mets noemen. De meest toonaangevende van hen hebben we recent geïdentificeerd als de Gentenaar Johannes Ramont. In vorige aflevering bespraken wij het werk van zijn voorloper, de Meester van het Getijdenboek van Jan zonder Vrees, evenals het vroege werk en de getijdenboeken van Ramont. In deze aflevering komt zijn latere oeuvre aan bod en ook het werk van zijn collega, de Meester met de Zilveren Hemelen, een creatieve en speelse verluchter. Wij sluiten af met de ver. melding van hun navolgers: van Ramont de Meester van de Gentse Privileges en de Meester van het Brevier van Geraardsbergen, en van zijn collega de Meester van Margareta van Schorisse, een produktieve navolger.