Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De geschiedenis van het lager onderwijs in Idegem 1831 – 1902


Auteur:

Freddy DE CHOU, Karel Lodewijk GROENINCKX

Verschenen in:

Gerardimontium 300 (november - december 2021)

Citaat:

Freddy DE CHOU, Karel Lodewijk GROENINCKX, De geschiedenis van het lager onderwijs in Idegem 1831 – 1902, in: Gerardimontium 300, Geraardsbergen, 2021.

Rubriek:

Algemeen vormend onderwijs (373), Algemene geschiedenis (94) 

Korte inhoud:

In augustus 1902 schrijft Karel Lodewijk (Louis) Groeninckx, de toenmalige hoofdonderwijzer van de gemeenteschool in Idegem, in een prachtig handschrift een boekje dat hij de titel meegeeft: “Gemeente Idegem -Geschiedkundig overzicht van het Lager Onderwijs”. In tweeënveertig in sierlijke letters geschreven bladzijden behandelt hij de “stoffelijke inrichting en opvoedkundige waarde van het onderwijs” voor de periode 1831-1902. Het manuscript is buitengewoon interessant, niet enkel wat betreft taal en schoonschrift, maar ook betreffende de beschrijving van de inhoudelijke aspecten van het onderwijs in een landelijke gemeente in de 19de eeuw. Het is bovendien een unieke getuigenis van iemand die het zelf allemaal van op de eerste rij, als leerling, onderwijzer en hoofdonderwijzer, heeft meegeleefd. Waarschijnlijk bestaat er van het document slechts één exemplaar. Vrij toevallig kwamen we het op het spoor. Om zijn grote historische waarde hebben we besloten het merkwaardig boekje anastatisch nogmaals te heruitgeven.